Poděkování

Děkuji také touto cestou všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu kněžského svěcení a primiční mši svaté našeho novokněze P. Miroslava Prajky

 • ochotným ženám, které pekly koláčky a zákusky
 • všem, kteří se zúčastnili brigády při úklidu fary a kostela
 • za přípravu výzdoby  a výzdobu kostela, podia, prostoru u Prajkových
 • za přípravu koláčků a zákusků na faře, které se nabízely
 • za pořadatelskou službu při odklonu a řízení dopravy
 • nočním službám, zdravotní službě
 • hasičům za dovoz a odvoz lavic a židlí
 • zpěváků a hudebníkům
 • ženám za modlení růžence
 • všem, kteří se modlili a mysleli tím na našeho novokněze, na všechny novokněze, kněze, řeholní sestry a bratry
 • všem, kteří finančně přispěli jak při sbírkách v kostele, tak jednotlivými dary, které byly zahrnuty do peněz určených na tuto slavnost
 • děkuji dětem, mládeži, skautům a chase také za asistenci při mších svatých
 • děkuji všem, kteří připravovali podium, náměstí a okolí,
 • za dovoz a odvoz podia – Borsu a.s., obětního stolu – p. Kubíčkovi, košíků, liturgického nádobí, křesla a stoliček z Brna od Sv. Jakuba.

Novoknězi Miroslavu byly v sobotu předány dary

 • od města – cestovní souprava na proměňování
 • od chasy – ornát ve zlaté barvě
 • od farnosti – ornát v červené barvě (sloužil v něm primiční mši sv.).

S dotazy se můžete na mne obrátit. Ráda vám odpovím a objasním případné nejasnosti. Děkuji – Hana Tučková

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01