červen od 11. 6. do 18. 6. - 24. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE od 11. 6. do 18. 6. - 24. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
11. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za farnost
10.00 za Františka Straku se vzpomínkou 30. výročí jeho úmrtí, manželku, za zetě Zdeňka a jeho rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
  od 16.00 setkání kněží
PO
12. 6.
Pondělí 10. týdne v mezidobí   dopoledne setkání kněží
18.30 za  Jana a Růženu Ciprysovy, dceru Ludmilu a pravnuka s prosbou o Boží milosti pro živou rodinu
ÚT
13. 6.
Památka sv. Antonína z Padovy, kněze a učitele církve    
   
ST
14. 6.
Středa 10. týdne v mezidobí    
18.30 za Ladislava Čekala, oboje rodiče a celou zemřelou rodinu Čekalovu a Martuškovu
ČT
15. 6.
Slavnost TĚLA A KRVE PÁNĚ - doporučený svátek 18.00 ! za Marii a Františka Netopilíkovy, celou zemřelou a živou rodinu
18.45 Božítělová ADORACE jako poděkování našich dětí za 1. svaté přijímání

16. 6.
Pátek 10. týdne v mezidobí   dopoledne farářské zkoušky v Brně
18.30 za Boženu a Josefa Paulíkových, celou zemřelou a žijící rodinu
SO
17. 6.
Sobota 10. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie   ráno mše svatá nebude
12.00 svátost manželství si při mši svaté udělí Radim Uher a Regína Zahradníková
NE
18. 6.
11. neděle v mezidobí 8.00 zádušní mše svatá za zemřelou Marii Uhrovou
9.30 !! za  farnost - po mši svaté průvod Božího Těla ke 4. oltářům
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 11. června 2017:

Jubilanti:

- 75 let se dožívá paní Jiřina Paulíková, ul. Sokolská

Oznámení:

- příští neděli bude hrubá mše svatá již v 9.30 hod. po ní následuje průvod Božího Těla.
- děkujeme poutníkům do Koclířova za dar na opravu varhan 1 000,- Kč.
- sbírka na charitu minulou neděli vynesla 10 908,- Kč.
- ve čtvrtek 15. 6. na Slavnost Těla a Krve Páně bude mše svatá večer již v 18.00 hod., po mši svaté budou mít naše děti adoraci na poděkování za dar 1. svatého přijímání. Je-li to možné, oblečte děti do kroje a dejte jim květinu. Při mši svaté bude také požehnána pozlacená obětní miska, kterou rodiče dětí darovali kostelu.
- za čtrnáct dni bude na farní zahradě od 17.00 hod. Farní den. Z programu: soutěž v Piškovorkách a AZ kvízu, táborák a grilování, večer cca 21.00 až 23.00 film, zakončení. Jste všichni srdečně zváni.

Eucharistický průvod v neděli po mši svaté:

  • Mše svatá v kostele skončí modlitbou po přijímání. Kněz odloží ornát a vezme si pluviál. Eucharistická píseň, např. Buď slaven, mocný Králi (Kancionál 703). Výstav - okouření a MODLITBA. Po modlitbě bude první oltář v kostele pak se uspořádá průvod: kříž, děti, korouhve, ministranti se zvonky, světly, kadidlem, kněz s Nejsvětější svátostí, zpěváci, hudba, lid. Píseň Ježíši, Králi (Kancionál 707), 1. sloka v kostele při vycházení, 2. sloka a další mimo kostel za doprovodu hudby. Hudba hraje po příchodu ke každému oltáři ještě jednu sloku, než se lid shromáždí a uklidní. Při tom kněz okouří Nejsvětější svátost. Následuje čtení evangelia, chvíle ticha, Může následovat zpěv sboru, přímluvy a požehnání.

Manželské ohlášky

Petr Veverka z Lanžhota a Drahomíra Uhrová z Lanžhota si udělí dne 1. července 2017 v kostele Navštívení Panny Marie v Poštorné svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01