od 10.6. do 17.6. (24. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
10.6.
10. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za farní společenství
10.00 Za  Marii Uhrovu, bratra, rodiče, zemřelou i živou rodinu                                                                              
PO
11.6.
Památka sv. Barnabáše, apoštola    
18.30 Za Josefa Cipryse, jeho otce, staré rodiče , rodinu Horákovu
ÚT
12.6.
     
   
ST
13.6.
Památka sv. Antonína z Padovy,
kněze a učitele církve
   
18.30 Za Libuši Šulákovu se vzpomínkou 5. výročí úmrtí, manžela, oboje staré rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČT
14.6.
     
18.30 Za

15.6.
     
 18.30 Za Milana Petrlu se vzpomínkou 20. výročí jeho úmrtí, rodiče, rodiče Bartošovy, celou zemřelou rodinu a duše v očistci
SO
16.6.
     7.30 Za
   
NE
17.6.
11. neděle v liturgickém mezidobí    8.00 Za Pavla Petrlu, oboje rodiče, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
   10.00 Za  Čestmíra Maxera, celou zemřelou rodinu a dar zdraví pro živou rodinu                                                                                                     

Oznámení:

- příští neděli bude hrubá mše svatá již v 9.30 hod. po ní následuje průvod Božího Těla.
- děkujeme poutníkům do Koclířova za dar na opravu varhan 1 000,- Kč.
- sbírka na charitu minulou neděli vynesla 10 908,- Kč.
- ve čtvrtek 15. 6. na Slavnost Těla a Krve Páně bude mše svatá večer již v 18.00 hod., po mši svaté budou mít naše děti adoraci na poděkování za dar 1. svatého přijímání. Je-li to možné, oblečte děti do kroje a dejte jim květinu. Při mši svaté bude také požehnána pozlacená obětní miska, kterou rodiče dětí darovali kostelu.
- za čtrnáct dni bude na farní zahradě od 17.00 hod. Farní den. Z programu: soutěž v Piškovorkách a AZ kvízu, táborák a grilování, večer cca 21.00 až 23.00 film, zakončení. Jste všichni srdečně zváni.

Eucharistický průvod v neděli po mši svaté:

  • Mše svatá v kostele skončí modlitbou po přijímání. Kněz odloží ornát a vezme si pluviál. Eucharistická píseň, např. Buď slaven, mocný Králi (Kancionál 703). Výstav - okouření a MODLITBA. Po modlitbě bude první oltář v kostele pak se uspořádá průvod: kříž, děti, korouhve, ministranti se zvonky, světly, kadidlem, kněz s Nejsvětější svátostí, zpěváci, hudba, lid. Píseň Ježíši, Králi (Kancionál 707), 1. sloka v kostele při vycházení, 2. sloka a další mimo kostel za doprovodu hudby. Hudba hraje po příchodu ke každému oltáři ještě jednu sloku, než se lid shromáždí a uklidní. Při tom kněz okouří Nejsvětější svátost. Následuje čtení evangelia, chvíle ticha, Může následovat zpěv sboru, přímluvy a požehnání.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52