od 17.6. do 24.6. (25. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
17.6.
11. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Pavla Petrlu, oboje rodiče, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
 10.00 Za Čestmíra Mayera, celou zemřelou rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
PO
18.6.
     
18.30 Za Františka Šinko, bratra, rodiče, Drahomíra Čekala, zemřelou a živou rodinu
ÚT
19.6.
     
   
ST
20.6.
     
18.30 Za Františka Hakalu se vzpomínkou prvního výročí úmrtí a celou zemřelou rodinu
ČT
21.6.
Památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 7.30 Za farní společenství
   

22.6.
     
18.30 Za Boženu a Josefa Paulíkových, celou žijící a zemřelou rodinu
SO
23.6.
    7.30 Za Zdeňka Skryju se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, jeho rodiče s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
   
NE
24.6.
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele    8.00 Za Ludmilu Brantalíkovu, manžela, syna a duše v očistci
 10.00 Za  Václava Uhra se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, snachu, rodiče Uhrových a Hodonských a celou zemřelou rodinu                                                                                          

Oznámení:

- na příští neděli vyhlašuje pan biskup sbírku na bohoslovce a formaci kněží
- v sobotu 24. 6. bude na farní zahradě od 17.00 hod. Farní den. Z programu: soutěž v Piškovorkách a AZ kvízu, táborák a grilování, večer cca 21.00 až 23.00 film, zakončení. Jste všichni srdečně zváni.
- příští neděli 25.6. se budou zapisovat úmysly mší svatých na červenec, srpen a září
Brněnská diecéze oslavuje 240. výročí jejího založení. Připomínková slavnost se bude konat 29. června v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Všichni jsou srdečně zváni. Program je na vývěsce u východu z kostela.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52