od 24.6. do 1.7. (26. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
24.6.
Slavnost Narození sv. Jana Křtitele   8.00 Za Ludmilu Brantalíkovu, manžela, syna a duše v očistci
10.00 Za  Václava Uhra se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, snachu, rodiče Uhrových a Hodonských a celou zemřelou rodinu                   
   
PO
25.6.
     
   
ÚT
26.6.
     
   
ST
27.6.
     
 18.30 Za Josefa Svačinu, manželku Boženu, celou zemřelou a živou rodinu
ČT
28.6.
Památka sv. Ireneje,
biskupa a mučedníka
   7.30 Za
   

29.6.
Slavnost sv. Petra a Pavla,
apoštolů
   
18.30 Za zemřelé rodiče Bartošovy a Tůmovy, vnuka Petra a duše v očistci na které nikdo nepamatuje
SO
30.6.
    7.30 Za Ludmilu Raušerovu, manžela a oboje rodiče
   
NE
1.7.
13. neděle v liturgickém mezidobí    8.00 Za Ludmilu Hrubou se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, celou zemřelou a živou rodinu
  10.00 Za    Jana Šuláka, rodiče, Ludvíka Fojtíka s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu                                                                                    

Oznámení:

- dnes je sbírka vyhlášená otcem biskupem na bohoslovce a formaci kněží, děkujeme všem štědrým dárcům
- duchovní správa děkuje všem (děti, krojovaní, sbor, muzikanti, kostelníci, výzdoba kostela a hlavně příprava čtyř oltářů), kteří se minulou neděli podíleli na slavnosti Božího těla v naši farnosti.
- dnes se zapisují úmysly mší svatých na červenec, srpen a září, vzhledem k plánovaným změnám ve farnosti se v druhé polovině prázdnin bohoslužby budou domlouvat vždy týden předem
- připomínáme ODEVZDEJTE PŘIHLÁŠKY DO NÁBOŽENSTVÍ

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52