červen od 4. 6. do 11. 6. - 23. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO od 4. 6. do 11. 6. - 23. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
4. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za  Pavla Petrlu, oboje rodiče a celou živou rodinu
10.00 za Čestmíra Mayera, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží milosti a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14.30 svátostné požehnání na závěr doby velikonoční
PO
5. 6.
Památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka   porada děkanů v Brně na biskupství
18.30 za Zdeňka Slámu, jeho otce, zemřelou rodinu Slámovu a Svačinovu, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
ÚT
6. 6.
Úterý 9. týdne v mezidobí nebo sv. Norberta, biskupa   Den za posvěcení kněží Vranov u Brna
   
ST
7. 6.
Středa 9. týdne v mezidobí 16.00 pohřeb paní Žofie Bartošové ze smuteční síně
18.30 za Antonína Krpatu se vzpomínkou 40. výročí jeho úmrtí, oboje zemřelé rodiče a živou rodinu
ČT
8. 6.
Svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze mše sv. nebude rekolekce - děkanátní pouť kněží do Králík
   

9. 6.
Pátek 9. týdne v mezidobí nebo sv. Efréma Syrského, jáhna a učitele církve    
mše svatá nebude Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce
SO
10. 6.
Sobota 9. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie mše svatá nebude Komunita Blahoslavenství v Dolanech u Olomouce
15.30 hodin pohřeb paní Zdeny Uhrové se mší svatou z kostela
NE
11. 6.
Slavnost NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE 8.00 za farnost
10.00 za Františka Straku se vzpomínkou 30. výročí jeho úmrtí, manželku, za zetě Zdeňka a jeho rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
  odpoledne setkání kněží

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 4. června 2017:

Jubilanti:

- 90 let se dožila paní Marie Janotová, ulice F. Palackého

Oznámení:

- sbírka na opravu varhan minulou neděli vynesla 28 586,- Kč, od ČZS ZO Lanžhot jsme obdrželi dar 5 000,- a dalších dárců 3 000,- Kč. Děkujeme.
- dnešní sbírka je určena na charitu
- na stolečcích máte přihlášky do náboženství na příští školní rok. Prosíme odevzdejte je do 25. června 2017, podle přihlášených dětí se pak objednávají pomůcky.
- po dnešní modlitbě před spaním končí doba velikonoční. Paškál se odnese z presbytáře ke křtitelnici a rozsvěcuje se pouze při křtu a u rakve při pohřbu.

Začala hra "Poklady brněnské diecéze"

Vážení přátelé,
s radostí Vám oznamujeme, že poznávací hra „Poklady brněnské diecéze“, kterou jsme připravili k 240. výročí vzniku diecéze 1. června 2017 - začala.
Hra potrvá do 31. října 2017.
Byly spuštěny webové stránky: www.biskupstvi.cz/poklady2017
Zde zájemci o hru mohou najít a vytisknout si informace a pravidla hry, mapu,  cestovní kartu, podrobný seznam „pokladů“ a plakátek A5.
  
Kontakt pro Vaše dotazy:
Mgr. Marie Špačková
Biskupství brněnské
Diecézní katechetické centrum
Petrov 5
601 43 Brno
tel. 533 033 227
mobil: 604 308 922

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01