červenec od 16. 7. do 23. 7. - 29. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

15. neděle v mezidobí od 16. 7. do 23. 7. - 29. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
16. 7.
15. neděle v mezidobí 8.00 za rodiče Třetinovy, syna Pavla, rodiče Kovaříkovy s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Jaroslava Hostinského, jeho rodiče, rodiče Hodonských a dar zdraví pro živou rodinu
   
PO
17. 7.
Pondělí 15. týdne v mezidobí nebo bl. Česlava a sv. Hyacinta, kněží    
18.30 za . . .
ÚT
18. 7.
Úterý 15. týdne v mezidobí    
   
ST
19. 7.
Středa 15. týdne v mezidobí    
18.30 za . . .
ČT
20. 7.
Čtvrtek 15. týdne v mezidobí nebo sv. Apolináře, biskupa a mučedníka mše svatá nebude  
   

21. 7.
Pátek 15. týdne v mezidobí nebo sv. Vavřince z Brindisi, kněze a učitele církve    
mše svatá nebude  
SO
22. 7.
Památka sv. Marie Magdalény mše svatá nebude  
   
NE
23. 7.
16. neděle v mezidobí 8.00 za Růženu Tučkovu, rodiče a celou zemřelou rodinu
10.00 za Františka Uhra, rodinu Žužičovu, dvoje staré rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží požehnání pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 16. července 2017:

Oznámení:

- po dobu dovolené duchovního otce se v případě pohřbu obraťte na paní Tučkovou
- vzadu na stolečku máte již další nové nabídky poutí a kurzů - Zlatá sobota - 9. 9.; Národní svatováclvaká pouť; výběrové řízení na účetního v děkanství Hodonín; a nabídka biblického kurzu na příští rok - jako kadoročně

Manželské ohlášky

     Vojtěch Osička z Lanžhota a Alena Garčicová z Lanžhota si udělí dne 29. 7. 2017 v 13.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.
     Ing. Jan Andiel z Červeného Hrádku a Ing. arch. Radmila Bartošová z Lanžhota uzavřou dne 5. 8. 2017 v 12.30 hod. manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.