červenec od 30. 7. do 6. 8. - 31. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

17. neděle v mezidobí od 30. 7. do 6. 8. - 31. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30. 7.
17. neděle v mezidobí 8.00 za Petra Straku se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče z obou stran a živou rodinu
10.00 za rodiče Uhrových a Příborských s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro žijící rodinu
   
PO
31. 7.
Památka sv. Ignáce z Loyoly, kněze    
15.30 pohřeb paní Boženy Slezákové
ÚT
1. 8.
Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve 7.30 za . . .
   
ST
2. 8.
Středa 17. týdne v mezidobí nebo sv. Eusebia z Vercelli, biskupa nebo sv. Petra Juliána Eymarda, kněze 7.30 za . . .
   
ČT
3. 8.
Čtvrtek 17. týdne v mezidobí mše svatá nebude  
  pravidelná adorace NEBUDE

4. 8.
Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze    
7.30 za . . .
SO
5. 8.
Sobota 17. týdne v mezidobí nebo posvěcení římské baziliky Panny Marie 7.30 za . . . 
12.30 manželství uzavřou Jan Andiel a Radmila Bartošová
NE
6. 8.
Svátek Proměnění Páně 8.00 za Josefa Baču se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí a živou rodinu
mše svatá nebude 10.30 hod. v Břeclavi předání farnosti novému faráři
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. července 2017:

Jubilanti:

- 85 let se dožívá paní Anna Hasilová, ul.  Kostická

Oznámení:

- sbírka na opravu varhan minulou neděli vynesla 24 244,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
- pro poutníky, kteří jsou přihlášení příští sobotu do Šaštína je odjezd 14.15 hod. od kostela.
- příští neděli 6. 8. v Lanžhotě nebude mše svatá v 10.00 hod.  Brněnský pomocný biskup Pavel Konzbul při mši svaté v 10.30. hod. veřejně předá farnost v Břeclavi novému faráři P Josefu Chybovi.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01