červenec od 9. 7. do 16. 7. - 28. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

14. neděle v mezidobí od 9. 7. do 16. 7. - 28. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
9. 7.
14. neděle v mezidobí 8.00 za Libuši Šulákovu, manžela, oboje rodiče s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Františka Baču se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, jeho rodiče a celou zemřelou a žijící rodinu
  Adorační den farnosti - výstav od 7.30 do 17.30 hod. dle rozpisu s přestávkou na oběd
PO
10. 7.
Pondělí 14. týdne v mezidobí    
18.30 za Františka Kycla, oboje rodiče, Boží ochranu a zdraví pro žijící rodinu
ÚT
11. 7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy    
   
ST
12. 7.
Středa 14. týdne v mezidobí    
18.30 za Annu Hauserovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, sestru Helenu, rodiče Kraicingerovy a duše v očistci
ČT
13. 7.
Čtvrtek 14. týdne v mezidobí nebo sv. Jindřicha 7.30 za . . .
   

14. 7.
Pátek 14. týdne v mezidobí nebo bl. Hroznaty, mučedníka nebo sv. Kamila de Lellis, kněze    
18.30 zádušní mše svatá za zemřelou Žofii Bartošovu, manžela a celou zemřelou rodinu
SO
15. 7.
Památka sv. Bonaventury, biskupa a učitele církve 7.30 za . . . 
10.30 udílení svátosti křtu
NE
16. 7.
15. neděle v mezidobí 8.00 za rodiče Třetinovy, syna Pavla, rodiče Kovaříkovy s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro žijící rodinu
10.00 za Jaroslava Hostinského, jeho rodiče, rodiče Hodonských a dar zdraví pro živou rodinu
11.00 udílení svátosti křtu

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 9. července 2017:

Oznámení:

- dnes v neděli 9.7. je v naší farnosti celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní - Adorační den farnosti. Prosíme farníky, aby podle svých časových možností věnovali svůj čas na setkání s Ježíšem Kristem při soukromé adoraci. Od 17.00 do 17.30 bude na zakončení dne společná adorace a svátostné požehnání. Prosíme napište se na rozpis po půl hodinách, aby kostel mohl v ohlášeném čase zůstat otevřený.
- upřímné Pán Bůh zaplať za dar 1000,- Kč na opravu varhan.
- po domluvě s některými členy farní rady bude setkání farní rady až nastoupí nový pan farář

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01