od 8.7. do 15.7. (28. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
8.7.
14. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za rodiče Gajdovy, 3 syny, 2 zetě, 2 vnuky a dar zdraví pro žijící rodinu                                                                                          
10.00 Za Františka Baču, rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
PO
9.7.
     
18.30 Za Vajtěch Uhra, rodiče, vnuka, ochranu Panny Marie a dar zdravípro celou rodinu
ÚT
10.7.
     
   
ST
11.7.
Svátek sv. Benedikta, opata, patrona Evropy    
18.30 Za Františka Kycla, oboje rodiče s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
ČT
12.7.
    7.30 Za zemřelé rodiče a duše v očistvi
   

13.7.
     
18.30 Za rodiče Benešovy, dva zetě+, vnuka, celou živou a zemřelou rodinu
SO
14.7.
    7.30 Za Zdenu Uhrovu se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, manžela, celou zemřelou a žijící rodinu
   
NE
15.7.
 15. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Růženu Tučkovu, rodiče a celou zemřelou rodinu
10.00 Za  Františka Uhra, rodinu Žužičovu, celou zemřelou rodinu s probou o Boží ochranu pro živou rodinu                                                                                    

Oznámení:

- dnes v neděli 9.7. je v naší farnosti celodenní výstav Nejsvětější svátosti oltářní - Adorační den farnosti. Prosíme farníky, aby podle svých časových možností věnovali svůj čas na setkání s Ježíšem Kristem při soukromé adoraci. Od 17.00 do 17.30 bude na zakončení dne společná adorace a svátostné požehnání. Prosíme napište se na rozpis po půl hodinách, aby kostel mohl v ohlášeném čase zůstat otevřený.
 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52