od 1.4. do 8.4. (14. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
1.4.
Slavnost Zmrtvýchvstání Páně   8.00 Za Jana Uhra se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, vnuka, oboje rodiče s prosbou o ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
10.00 Za farní společenství
PO
2.4.
    8.00 Za Jana Uhra, manželku Marii, jejich rodiče a sourozence
   
ÚT
3.4.
     
   
ST
4.4.
     
18.30 Za Marii Šestákovu, manžela, syna, celou zemřelou a živou rodinu
ČT
5.4.
    7.30 Za
   

6.4.
     
18.00 Za Jana Cipryse, dva bratry, jejich rodiče s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
SO
7.4.
  7.30 Za
   
NE
8.4.
2. neděle velikonoční
(Božího  milosrdenství)
8.00 Za Annu Fojtíkovu se vzpomínkou prvního výročí úmrtí, Josefa Fojtíka se vzpomínkou  10. výročí úmrtí, rodiče z obou stran a duše v očistci
10.00 Za Jaroslava Hostinského, rodiče a rodinu Hodonských                                                                                                            

Oznámení:

  • - sbírka na Boží hod velikonoční je na opravy a údržbu kostela. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - v podnělí bude duchovní otec navštěvovat ještě nemocné, kdo by měl zájem o návštěvu, přijďte se domluvit do zákristie.
  • - ve svatém týdnu v pondělí odpadá náboženství ve 14.00 hod. a v 15.00 hod., třetí třída má normální vyuku. Školáci jsou zváni na Zelený čtvrtek, starší školáci jsou zváni i na Velký pátek nebo Vigilii velikonoční. Je pěknou tradicí přijít alespoň v sobotu dopoledne k Božímu hrobu ke chvíli osobní modlitby.
  • - asi v úterý bude pohřeb paní Ludmily Gergelové - sledujte kabelovou televizi pro upřesnění pohřbu
  • - na Zelený čtvrtek při obětním průvodu přineseme dary na chudé, trpící malomocenstvím, které jsme během postní doby nasbírali. Dnes i ve čtvrtek přede mší je možno přispět do nachystaných pokladniček. Upřímné Pán Bůh zaplať.
  • - Jako výraz solidarity s křesťany ve Svaté zemi se můžeme připojit ke křesťanům na celém světě výtěžkem z pokladniček u Božího hrobu v pátek 14. 4. a v sobotu 15. 4. Takto získané prostředky slouží na udržování Božího hrobu v Jeruzalémě a dalších posvátných míst ve Svaté zemi. Upřímné Pán Bůh zaplať všem štědrým dárcům.
  • - duchovní správa prosí, aby jste se zapsali na rozpis k adoraci na VELKÝ PÁTEK (od 8.00 do 10.30 a od 15.00 do obřadů) a BÍLOU SOBOTU ( od 8.00 do 15.30 a od 18.30 do obřadů), aby kostel mohl zůstat otevřený k modlitbě. Na Velký pátek a Bílou sobotu jste všichni farníci zváni k ranní modlitbě - takzvaným temným hodinkám - začneme v 7.30 hod. Vše máte na rozpise k adoraci - nezapomeňte se napsat (můžete si napsat i dvě půlhodiny za sebou). Pokud při odchodu již v kostele nikdo nebude, mříž kostela se uzamče, prosíme tedy při odchodu z kostela zazvoňte na faře.
  • - na Zelený čtvrtek v 9.00 hod. bude v Brně slavení mše nazývané Missa chrismatis (mše svatá s obnovou kněžských slibů a žehnáním liturgických olejů).
  • - druhá neděle po Velikonocích je nedělí Božího milosrdenství, od Velkého pátku je možné se připravit na tuto neděli modlitbou novény. V naší farnosti bude novéna vždy 40 min před začátkem bohoslužby, tedy na Velký pátek v 17.40 hod.
  • - Na BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ bude tradiční žehnání pokrmů

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52