duben od 16. 4. do 23. 4. - 16. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

neděle v mezidobí od do
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
16. 4.
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ PÁNĚ
Slavnost
8.00 za farníky
10.00 za Jana a Marii Hostinových, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
14.30 svátostné požehnání
PO
17. 4.
PONDĚLÍ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
8.30 za Marii a Jana Uhrovy, jejich sourozence, rodiče a celou žijící rodinu
ÚT
18. 4.
ÚTERÝ V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
   
ST
19. 4.
STŘEDA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00 za Bohumilu Stýblovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela a rodiče
ČT
20. 4.
ČTVRTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.30 za Boženu Slámovu se vzpomínkou pátého výročí jejího úmrtí, dceru, dvoje staré rodiče a Boží ochranu pro živou rodinu
   

21. 4.
PÁTEK V OKTÁVU VELIKONOČNÍM    
18.00 za Marii Sedláčkovu, sestru Annu a rodiče Líčeníkovy
SO
22. 4.
SOBOTA V OKTÁVU VELIKONOČNÍM 7.30 za Josefa Gála, rodiče Trpělkovy a celou zemřelou rodinu s prosbou k Panně Marii o zdraví pro celou žijící rodinu
  13.30 - 19.00 Púť mužov v Šaštíně 
NE
23. 4.
2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ
- BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ
8.00 za Vojtěcha Uhra, rodiče, vnuka, s prosbou o dar zdraví pro rodinu
10.00 za Marii Hakalovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, zetě, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 16. dubna 2017:

Jubilanti:

- 75 let se dožívá pan Stanislav Kohout, ul.Luční

Oznámení:

* dnešní Hodová sbírka je na opravy kostela. Děkujeme za štědrost.
* druhá neděle po Velikonocích je nedělí Božího milosrdenství, od Velkého pátku se připravujeme na tuto neděli modlitbou novény, vždy 20 min před začátkem bohoslužby.
* odjezd na Pouť mužů bude v sobotu 22.4.17 v 13:00 od fary osobními automobily.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01