od 15.4. do 22.4. (16. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
15.4.
3. neděle velikonoční   8.00 Za
10.00 Za
PO
16.4.
     
18.30 Za
ÚT
17.4.
     
   
ST
18.4.
     
18.30 Za Boženu Tučkovu, její rodiče, rodiče Uhrovy
a za dar zdraví oro celou rodinu
ČT
19.4.
    7.30 Za
   

20.4.
     
18.30 Za 
SO
21.4.
    7.30 Za
   
NE
22.4.
4. neděle velikonoční   8.00 Za
10.00 Za                                                                                                                         
   

Oznámení:

* v pondělí večer v 18.45 hod. bude na faře setkání rodičů dětí, které jdou letos k prvnímu svatému přijímání.
* na Zelený čtvrtek se na chudé v pokladničkách vybralo 5405,- Kč, a při sbírce 2 497,- Kč. Sbírka bude zaslána na postižené leprou. Likvidace lepry je křesťanskou organizací, která již 25 let pomáhá nemocným s LEPROU a TUBERKULÓZOU v Indii, Libérii, Kolumbii, Tanzanii. Léčba nemocného v raném stádiu malomocenství stojí přibližně 200 Kč, základní léčba tuberkulózy 1400 Kč. Podrobnosti si můžete přečíst v novém čísle Misionáře malomocných (je na stolečku).
* na sbírce pro údržbu Božího hrobu v Jeruzalémě se vybralo v naší farnosti 2 593,- Kč.
* na Boží hod velikonoční se vybralo na kostel 34 745,- Kč. Upřímné Pán Bůh zaplať štědrým dárcům.
* upozorňujeme, že v sobotu 29. dubna bude mše svatá se začátkem v 8 hodin!!

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52