květen od 14. 5. do 21. 5. - 20. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 14. 5. do 21. 5. - 20. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
14. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - Svátek matek 8.00 za Jana Cipryse, jeho rodiče, rodiče Strakovy, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar víry pro živou rodinu
10.00 za Cyrila Bartoše se vzpomínkou 25. výročí jeho úmrtí, manželku Marii, oboje rodiče, zetě, vnuka a živou rodinu
14.30 májová pobožnost
PO
15. 5.
Pondělí po 5. neděli velikonoční 18.30 za Františka Janotu se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí, zemřelé rodiče a dar zdraví a Boží pomoc pro žijící rodinu
19.15 setkání Farní rady
ÚT
16. 5.
Svátek sv. Jana Nepomuckého, kněze a mučedníka, hlavního patrona Čech    
   
ST
17. 5.
Středa po 5. neděli velikonoční   18.00 růženec a litanie
18.30 za Josefa Cipryse, jeho otce, staré rodiče, Martina Horáka, dvě manželky s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČT
18. 5.
Čtvrtek po 5. neděli velikonoční nebo sv. Jana I., papeže a mučedníka 7.30 za farnost z neděle 21. 5.
   

19. 5.
Pátek po 5. neděli velikonoční 18.00 májová pobožnost
18.30 za Antonína Uhra, manželku Růženu, rodiče, živou rodinu a ochranu Panny Marie
SO
20. 5.
Památka sv. Klementa Marie Hofbauera 7.30 zádušní mše svatá za Ludvíka Svozila
   
NE
21. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Annu Bartošovu, manžela, zetě, rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 za Ludmilu Třetinovu se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, rodiče Třetinovy a živou rodinu
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 14. května 2017:

Oznámení:

     Děti, které letos mají slavnostní svaté přijímání, dnes po hrubé píší závěrečný test. Svatá zpověď dětí před Slavností bude v sobotu 27. 5. v 15.00 hod. Přijede jeden cizí zpovědník, pozvětě své rodinné příslušínky ke slavení svátosti smíření před Slavnostním svatým přijímáním.
     V pondělí po mši svaté v 19.15 hod. bude setkání Farní rady
     Dostali jsme pozvánku na Fatimský den v kostele ve Tvrdonicích v sobotu 20. května 2017.
Program:      15.15 hod. přivítání sochy Panny Marie Fatimské
modlitba růžence
přednáška Ing. Libuše Tesaříkové
mše svatá
Odjezd linkového autobusu z Lanžhota je 14.58 a zpět z Tvrdonic jede autobus v 16.52 hod.
 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01