květen od 21. 5. do 28. 5. - 21. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 21. 5. do 28. 5. - 21. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
21. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Annu Bartošovu, manžela, zetě, rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 za Ludmilu Třetinovu se vzpomínkou pátého výročí úmrtí, rodiče Třetinovy a živou rodinu
14.30 májová pobožnost
PO
22. 5.
Pondělí po 6. neděli velikonoční nebo sv. Rity z Cascie, řeholnice    
18.30 za Františka a Anastázii Sedláčkovy, dceru, dva syny, snachu a dva zetě
ÚT
23. 5.
Úterý po 6. neděli velikonoční    
   
ST
24. 5.
Středa po 6. neděli velikonoční 18.00 růženec a litanie
18.30 za Marii Černou, manžela, zemřelou a živou rodinu z obou stran a duše v očistci
ČT
25. 5.
Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek - Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO    
18.30 ! za Růženu a Františka Šestákovy, celou zemřelou a žijící rodinu

26. 5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze 18.00 májová pobožnost
18.30 za Františka Švirgu, rodiče, rodinu Bartošovu a duše v očistci
SO
27. 5.
Sobota 6. týdne v mezidobí nebo sv. Augustina z Canterbury, biskupa   ráno mše svatá nebude
11.30 svátost manželství si při mši svaté udělí Jakub Šafář a Simona Turečková
15.00 svatá zpověď prvokomunikantů
NE
28. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Anastázii Uhlířovu, manžela a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 Za požehnání pro rodiny dětí, které dnes mají slavnostní svaté přijímání
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 21. května 2017:

Oznámení:

- Šestá neděle velikonoční je na základě rozhodnutí ČBK určena za den zasvěcený modlitbám za pronásledované křesťany ve světě. Ze zprávy Křesťanské mezinárodní solidarity (CSI), která pronásledování křesťanů trvale monitoruje: „Pronásledovaní křesťané tvoří 80 % všech pronásledovaných pro náboženské přesvědčení. Každý desátý křesťan kvůli své víře v Ježíše Krista je obětí diskriminace, pronásledování nebo čelí hrozbě smrti. Ročně je zabito více než 100 tisíc křesťanů. Hlavními zdroji pronásledování jsou komunistické režimy, země s islámskou většinou a také hinduistický fundamentalismus. Zvláště tragická je situace v zemích Blízkého a Středního východu, kde starobylé křesťanské komunity čelí pokusu o úplnou likvidaci.“
- na vývěsce kostela máte nové plakátky na různé poutě a pod. Zvláště doporučujeme poznávací hru k roku diecéze Poklady brněnské diecéze, která je od 1. června do 31. října. Podrobnosti na vývěsce!
- ve čtvrtek je Slavnost NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ - doporučený svátek - Začíná devítidenní příprava na slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO. Protože je Českou biskupstkou konfernecí pro věřící doporučeno účstnit se mše svaté, proto bude ve čt mše svatá večer v 18.30 hod.
- tuto sobotu v 15.00 hod. bude svatá zpověď prvokomunikantů. Nepodařilo se sehnat cizího zpovědníka, takže rodiče, příbuzné a kmotry prosíme, aby ke svaté zpovědi přišli v týdnu. V naší farnosti se bude zpovídat vždy před večerní mší svatou od 18.00 hod. V Tvrdonicích zpovídá duchovní Otec Robert taktéž půl hodiny před mší a to ve St a v Pá (večerní je v 18.00 hod.) Ke zpovědi je možné přijít i po mši svaté a kněze o zpověď požádat. I v Tvrdonicích s tím pan farář počítá.
- příští neděli bude sbírka na opravu varhan. Během příštího týdne budou dodány cenové nabídky, pak budete informováni.
- od 15.  do 20. srpna se uskuteční celostátní setkání mládeže v Olomouci. Vybízíme mladé lidi, aby se zavčas přihlásili přes internet. Dotovaná cena do konce května je 950,- Kč. Prosíme rodiče a prarodiče, aby své děti a pravnuky podpořili.

Farní pouť k Panně Marii Fatimské v Koclířově

* odjezd autobusu na farní pouť do Koclířova v jubilejním 100. roce od zjevení Panny Marie ve Fatimě je 3. června v 7 hodin od kostela

Manželské ohlášky

     * Jakub Šafář z Vísky u Jevíčka a Simona Turečková z Lanžhota si udělí dne 27. 5. 2017 v 11.30 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.
     * Radim Uher z Ladné a Regína Zahradníková z Lanžhota si udělí dne 17. 6. 2017 ve 12.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01