od 20.5. do 27.5. (21. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
20.5.
Slavnost Seslání Ducha svatého   8.00 Za
 Annu Bartošovu, manžela Stanislava, zetě, rodiče, s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 Za Cyrila Bartoše, manželku Marii, oboje rodiče, zetě, vnuka a živou rodinu
14.30 Májová pobožnost a svátostné požehnání
PO
21.5.
Svátek Výročí posvěcení
katedrály
   
18.30 Za Františka a Marie Ciprysovy, celou zemřelou a živou rodinu
ÚT
22.5.
     
   
ST
23.5.
     
 18.30 Za Oldřicha a Zdeňku Tučkovy, dceru Oldřišku, celou zemřelou a živou rodinu
ČT
24.5.
Svátek Ježíše Krista,
nejvyššího a  věčného kněze
   7.30 Za farnost z neděle 27.5.
   

25.5.
     
 18.30 Za Ladislava Čekala, oboje rodiče, celou zemřelou a živou rodinu
SO
26.5.
Památka sv. Filipa Neriho, kněze    7.30 Za
   
NE
27.5.
Slavnost Nejsvětější Trojice    8.00 Za rodiče Strakovy, zetě, zemřelou a živou rodinu
 10.00 Za děti přistupující k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, sourozence a kmotry
 14.30 Májová pobožnost a svátostné požehnání

Oznámení:

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52