od 27.5. do 3.6. (22. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
27.5.
Slavnost Nejsvětější Trojice   8.00 Za rodiče Strakovy, zetě, zemřelou a živou rodinu
10.00 Za děti přistupující k 1. sv. přijímání, jejich rodiče, sourozence a kmotry
14.30 Májová pobožnost a svátostné požehnání na poděkování za
1. sv. přijímání
PO
28.5.
     
18.30 Za Josefa Holobrádkva, manželku Marii, oboje rodiče a duše v očistci
ÚT
29.5.
     
   
ST
30.5.
Památka sv. Zdislavy    
18.30 Za Josefa a Rozálii Gajdovy, dva syny a celou žijící rodinu
ČT
31.5.
Slavnost Těla a Krve Páně    
18.30 Za

1.6.
Památka sv. Justina, mučedníka    
18.30 Za Františka Švirgu
SO
2.6.
    7.30 Za
   
NE
3.6.
9. neděle v liturgickém mezidobí   8.00
10.00 Za Františka Straku, manželku, Zdeňka Markoviče, jeho rodiče a celou živou rodinu

Oznámení:

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52