květen od 28. 5. do 4. 6. - 22. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 28. 5. do 4. 6. - 22. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
28. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Anastázii Uhlířovu, manžela a celou zemřelou a živou rodinu
10.00 Za požehnání pro rodiny dětí, které dnes mají slavnostní svaté přijímání
14.30 májová pobožnost a svátostné požehnání na poděkování za 1. sv. přijímání
PO
29. 5.
Pondělí po 7. neděli velikonoční    
18.30 za Marii Tučkovu, sestru Boženu Gálovu a za celou zemřelou a žijící rodinu
ÚT
30. 5.
Památka sv. Zdislavy    
   
ST
31. 5.
Svátek Navštívení Panny Marie 18.00 růženec a litanie
18.30 za Antonína Zapletala, manželku, celou zemřelou a živou rodinu a duše v očistci
ČT
1. 6.
Památka sv. Justina, mučedníka 7.30 za Josefa Baču se vzpomínkou 20. výročí jeho úmrtí, manželku Rozálii, snachu, vnuka, staré rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod
  dopoledne návštěva nemocných

2. 6.
Pátek po 7. neděli velikonoční nebo sv. Marcelina a Petra, mučedníků   dopoledne návštěva nemocných
18.00 svátostné požehnání
18.30 Za rodiče Benešovy, celou zemřelou rodinu, s prosbou o Boží ochranu pro žijící rodinu
SO
3. 6.
Památka sv. Karla Lwanga a druhů, mučedníků   farní pouť
   
NE
4. 6.
Slavnost SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO 8.00 za Pavla Petrlu, oboje rodiče a celou živou rodinu
10.00 za Čestmíra Mayera, celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží milosti a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
14.30 svátostné požehnání - na ukončení doby velikonoční

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 28. května 2017:

Jubilanti:

- 80 let se dožívá paní Ludmila Ciprysová, ul.Sokolská
- 70 let se dožívá paní Ludmila Šindarová, ul. MUDr. Kepáka

Oznámení:

- děkujeme za štědrost pří dnešní sbírce na opravy našeho kostela - generální oprava varhan.
- příští neděli 4. 6. bude sbírka na charitativní potřeby.
- napište se na rozpis k dopolední adoraci ve čt
- odjezd autobusů na farní pouť do Koclířova k Panně Marii Fatimské je 3. června 2017 v 7 hodin od kostela.
- od 15.  do 20. srpna se uskuteční celostátní setkání mládeže v Olomouci. Vybízíme mladé lidi, aby se zavčas přihlásili přes internet. Dotovaná cena do konce května je 950,- Kč. Prosíme rodiče a prarodiče, aby své děti a pravnuky podpořili. Plakátek je na vývěsce kostela.
 

ZASLÍBENÍ  PRVNÍCH SOBOT V MĚSÍCI

ZJEVENÍ V PONTEVEDRA - Dne 13. července 1917 se ve Fatimě třem pasáčkům Lucii, Františkovi a Hyacintě Panna Maria zjevila potřetí a ukázala jim peklo. V tomto zjevení řekla pasáčkům, že si přeje, aby se ve světě ustanovila úcta jejího Neposkvrněného Srdce a také hovořila o smírném svatém přijímání v první soboty v měsíci.
Podmínky smírných pobožností prvních sobot v měsíci:
1.  Svatá zpověď. Je možné vykonat před nebo po první sobotě s úmyslem smíru za urážky Neposkvrněného Srdce Panny Marie. Další tři podmínky musí být splněny v den první soboty.
1.  Svaté přijímání na smír;
2.  Pět desátků svatého růžence;
3.  Rozjímání o tajemství sv. růžence o jednom nebo více tajemstvích (15 minut).
Toto vše konat s úmyslem na smír Neposkvrněného Srdce Panny Marie pět po sobě jdoucích prvních sobot.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01