od 29.4. do 6.5. (18. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

 
Den Liturgická oslava Hodina   Intence
NE
29.4.
5. neděle velikonoční   8.00
Na poděkování za udělené dary a milosti u příležitosti 50. výročí sňatku, rodiče Balgovy a Kujovy, celou zemřelou a živou rodinu
10.00 Za Vojtěcha a Marii Kubíkovy, celou zemřelou rodinu s  prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu                
   
PO
30.4.
     
18.30 Za Marii Hakalovu, manžela, zetě, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
ÚT
1.5.
     
   
ST
2.5.
Památka sv. Atanáše,
biskupa a učitele církve
   
18.30 Za Marii Tučkovu, sestru Boženu Gálovu a celou zemřelou a žijící rodinu
ČT
3. 5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů   7.30 Za farnost
   

4.5.
     
18.30 Za Věru Uhrovu, manžela, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO
5.5.
    7.30
   
NE
6.5.
6. neděle velikonoční   8.00 Za Josefa Uhra se vzpomínkou 20. výročí jeho úmrtí, manželku Marii, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
10.00 Za Ludmilu Třetinovu, rodiče Třetinovy a živou rodinu
14.30 Májová pobožnost a svátostné požehnání

Oznámení:

- na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a pak od 20.00 hod. do 20.45 hod.
- ve čt a pá je pravidelná návštěva nemocných
- od měsíce května budou večerní mše svaté podle letního času tedy v 18.30 hod.
- tento týden začíná měsíc zasvěcený Panně Marii, před každou večerní mší svatou se budeme modlit růženec od 18.00 hod. v pátek a v neděli navíc litanie a duchovní četbu. Na začátku májového měsíce se v pondělí 1. května pomodlíme  v 7.40 hod. svatý růženec v 8.00 je mše svatá a po mši svaté pak budou zpívané litanie k Panně Marii.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52