duben od 30. 4. do 7. 5. - 18. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 30. 4. do 7. 5. - 18. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
30. 4.
3. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Františka Kotlaříka, rodiče, rodiče Miklicovy, syna Zdeňka, celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 za Vojtěcha a Marii Kubíkovy s prosbou o Boží milosti pro živou rodinu
   
PO
1. 5.
Pondělí po 3. neděli velikonoční nebo sv. Josefa, Dělníka STÁTNÍ SVÁTEK 7.40 ! modlitba svatého růžence
8.00 za Ludmilu Šoškovu, manžela Vojtěcha, celou zemřelou rodinu a Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
  po mši svaté budou zpívané litanie k Panně Marii k slavnostnímu vstupu do mariánského měsíce
ÚT
2. 5.
Památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve   Formační setkání kněží v Brně
   
ST
3. 5.
Svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18.00 modlitba svatého růžence a litanie
18.30 za Jana Klvaňu, oboje rodiče a živou rodinu
ČT
4. 5.
Čtvrtek po 3. neděli velikonoční 7.30 za farnost z neděle 30.5.
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod
  dopoledne bude probíhat pravidelná návštěva nemocných a starých lidí z naší farnosti

5. 5.
Pátek po 3. neděli velikonoční   dopoledne bude probíhat pravidelná návštěva nemocných a starých lidí z naší farnosti
18.00 májová pobožnost a svátostné požehnání
18.30 za Věru Uhrovu, manžela, syna a celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
SO
6. 5.
Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 7.30 za farnost z neděle 7.5.
   
NE
7.5.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Josefa Uhra, manželku Marii, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví a dary Ducha svatého pro živou rodinu
10.00 za zemřelého Vojtěcha Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy a ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
14.30 májová pobožnost a svátostné požehnání

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 30. dubna 2017:

Jubilanti:

- 75 let se dožívá paní Ludmila Gajdová, ul. Vinohrady
- 60 let manželství slaví manželé Ludmila a Antonín Ciprysovi, ul. Nová a Marie a Pavel Švirgovi, ul. Nádražní

Oznámení:

- na první čtvrtek v měsíci po ranní mši svaté se vystaví Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adoraci. Prosíme napište se na rozpis vzadu na stolečku. Příležitost k tiché modlitbě bude celé dopoledne do 11.00 hod. a pak od 20.00 hod. do 20.45 hod.
- ve čt a pá je pravidelná návštěva nemocných
- od měsíce května budou večerní mše svaté podle letního času tedy v 18.30 hod.
- tento týden začíná měsíc zasvěcený Panně Marii, před každou večerní mší svatou se budeme modlit růženec od 18.00 hod. v pátek a v neděli navíc litanie a duchovní četbu. Na začátku májového měsíce se v pondělí 1. května pomodlíme  v 7.40 hod. svatý růženec v 8.00 je mše svatá a po mši svaté pak budou zpívané litanie k Panně Marii.

Manželské ohlášky

     Jakub Šafář z Vísky u Jevíčka a Simona Turečková z Lanžhota si udělí dne 27. 5. 2017 v 11.30 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.
     Radim Uher z Ladné a Regína Zahradníková z Lanžhota si udělí dne 17. 6. 2017 ve 12.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01