květen od 7. 5. do 14. 5. - 19. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ od 7. 5. do 14. 5. - 19. týden 
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
7. 5.
4. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 8.00 za Josefa Uhra, manželku Marii, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví a dary Ducha svatého pro živou rodinu
10.00 za zemřelého Vojtěcha Antáka, rodiče, rodiče Ciprysovy a ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
14.30 májová pobožnost a svátostné požehnání
PO
8. 5.
Pondělí po 4. neděli velikonoční nebo Panny Marie, Prostřednice všech milostí STÁTNÍ SVÁTEK 8.00 za Žofii Fojtíkovu, manžela, rodinu Horychovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
   
ÚT
9. 5.
Úterý po 4. neděli velikonoční - - -  
   
ST
10. 5.
Středa po 4. neděli velikonoční 18.00 modlitba růžence a litanie
18.30 za Jarmilu Mrázovu, manžela, celou zemřelou a živou rodinu
ČT
11. 5.
Čtvrtek po 4. neděli velikonoční mše sv. nebude ! 9.00 hod. mše svatá v Břeclavi - Poštorné a po ní setkání kněží děkanství na faře
   

12. 5.
Pátek po 4. neděli velikonoční nebo sv. Nerea a Achillea, mučedníků nebo sv. Pankráce, mučedníka 18.00 májová pobožnost
18.30 za Annu Ciprysovu, manžela Antonína, staré rodiče, rodinu Studénkovu a za dar zdraví pro živou rodinu
SO
13. 5.
Sobota po 4. neděli velikonoční nebo Panny Marie Fatimské -100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě 7.30 za farnost z neděle 14.5.
   
NE
14. 5.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ - Svátek matek 8.00 za Jana Cipryse, jeho rodiče, rodiče Strakovy, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar víry pro živou rodinu
10.00 za Cyrila Bartoše se vzpomínkou 25. výročí jeho úmrtí, manželku Marii, oboje rodiče, zetě, vnuka a živou rodinu
14.30 májová pobožnost

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 7. května 2017:

Jubilanti:

- 70 let se dožívá paní Marie Hrivňáková, ulice Pastvisko I.

100. výročí zjevení Panny Marie ve Fatimě

     Celému jubileu Fatimy je věnován zvláštní význam po celém světě. Česká biskupská konference (ČBK) se připojuje k těmto oslavám a schválila program Fatimského jubilea. Národní pouť českých a moravských diecézí ve Fatimě v Portugalsku se uskuteční ve dnech 11. - 14. září 2017. 
     Novéna k Neposkvrněnému Srdci Panny Marie
Od ledna do září 2017 mají všichni věřící možnost vykonávat tuto "Novému...", která záleží v tom, že v každou první sobotu v měsíci, po pět (devět), po sobě jdoucích měsíců, vykonají sv. zpověď, přijmou sv. přijímání, pomodlí se růženec, zásvětnou modlitbu a čtvrt hodiny budou rozjímat o životě P. Marie, nebo se pomodlí druhý růženec. Vzhledem k tomu, že v každé farnosti nejsou sobotní mše svaté, se svolením kněží, může sv. zpověď být vykonána v týdnu před 1. sobotou, v 1. sobotu splnit modlitby a rozjímání a hned následující neděli přijmout sv. přijímání. Při vykonávání novény je třeba mít úmysl, odčinit urážky způsobené Neposkvrněnému Srdci Panny Marie. S novénou je pro vykonavatele a jeho rodinu spojeno 33 příslibů Pána Ježíše a příslib P. Marie.
 
HLAVNÍ ZÁSVĚTNÁ MODLITBA MATCE BOŽÍ
Panno Maria, Matko Boží,
zasvěcuji se tvému
Neposkvrněnému Srdci se vším,
co jsem a co mám.
Přijmi mě pod svou mateřskou ochranu!
Uchraň mě ode všech nebezpečí.
Pomáhej mi přemáhat pokušení,
která mě svádějí ke zlému,
abych si zachoval
čistotu duše i těla.
Tvé Neposkvrněné Srdce
ať je mým útočištěm a cestou,
která mne vede k Bohu.
Vypros mi milost,
abych se z lásky k Ježíši
často modlil a obětoval za obrácení
hříšníků a na smír hříchů proti tvému
Neposkvrněnému Srdci.
Ve spojení s tebou
chci žít v dokonalé oddanosti
Nejsvětější Trojici.
V ni věřím, jí se klaním a ji miluji.
Amen.
A nakonec mé
Neposkvrněné Srdce zvítězí!

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01