od 14.1. do 21.1. (3. týden)

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

Den Liturgická oslava Hodina  Intence
NE
14.1.
2. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za  rodiče Šoškovy, živou a zemřelou rodinu                                                                                 
10.00 Za Jaroslava Škápíka se vzpomínkou prvního výročí úmrtí,
manželku, zetě a živou rodinu
   
PO
15.1.
     
17.30 Za Jiřího Straku, sestru, dvoje rodiče s prosbou o dar zdraví
a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚT
16.1.
     
   
ST
17.1.
Památka sv. Antonína, opata    
17.30 Za Rozálii Uhrovou, manžela, tři syny,
snachu a dar zdraví pro živou rodinu
ČT
18.1.
Památka Panny Marie, Matky jednoty křesťanů 7.30 Za...
   

19.1.
     
18.00 Za Jarmilu Urbanovou, rodiče, duše v očistci
s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
SO
20.1.
    7.30 Za...
   
NE
21.1.
3. neděle v liturgickém mezidobí   8.00 Za Cyrila Beneše, manželku, syna, zetě,
celou zemřelou rodinu s prosbou o Boží ochranu a dar zdraví pro živou rodinu
10.00
Za  Zdeňka Černého, rodiče z obou stran, bratra,
celou zemřelou rodinu a duše v očistci                                                                                                                                                                                                     
   

Oznámení:

»  Letošní Tříkralová sbírka v Lanžhotě vynesla celkem 110 638,- Kč. Podrobná
  výčetka je na kostelní vývěsce a na webových stránkách farnosti. Oblastní charita
  Břeclav děkuje všem dárcům i koledníkům za jejich službu! 

»  V sobotu (20.1.) bude v Brně v kině Scala duchovní obnova se sestrou Veronikou
   Barátovou z Komunity Blahoslavenství na téma Boží vůle a utrpení člověka.
   U východu kostela jsou letáčky s informacemi ohledně programu a přihlašování.

»    Příští neděli (21.1.) večer od 18 hodin bude na faře filmový klub, bude se promítat
   film Chatrč natočený dle předlohy spisovatele Wiliama Younga. Všichni jste srdečně
   zváni!

» K rozebrání je poslední číslo časopisu Milujte se a brožurka Krokodýl.

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2018

Milé sestry, milí bratři, milé děti,
     v lednu letošního roku proběhl v naší diecézi již osmnáctý ročník národní Tříkrálové sbírky. Na území brněnské diecéze se do akce zapojilo kolem čtrnácti tisíc dobrovolníků, což je o tisíc více než loni. Aspoň tímto způsobem bych chtěl všem koledníkům, dobrovolníkům i spolupracovníkům poděkovat. Děkuji vám všem, kteří jste se vydali na cestu nejen do našich domovů, ale především na cestu k lidským srdcím. Děkuji vám za ochotu pomoci potřebným, děkuji i za to, že jste se nenechali odradit ani mnohdy nevlídným přijetím a mrazivým počasím.
     Vám organizátorům děkuji za čas věnovaný přípravě této akce i jejímu vyhodnocení. A mé upřímné poděkování patří také vám všem, kteří jste do sbírky finančně přispěli. V loňském ročníku do sbírky lidé v brněnské diecézi darovali přes 22 milionů korun a podpořili tak stovku projektů pomáhajících lidem v nouzi. Na území celé České republiky výtěžek činil kolem 96 milionů korun. Aktuální stav letošní sbírky můžete sledovat na internetových stránkách Diecézní charity Brno <http://dchb.charita.cz>.
     Ještě jednou vám všem děkuji za pomoc těm, kteří to potřebují, a provázím vás v modlitbě.                                       biskup Vojtěch
 
Tříkrálová sbírka v ulicích Lanžhota, vynesla 110 638,- Kč ; v lonňském roce 103 391,-Kč 
 
 

Sbírky v roce 2017

V roce 2017 vyhlašuje otec biskup Vojtěch tyto diecézní sbírky v následujících termínech:

26. 02. 2017 8. neděle v mezidobí haléř sv. Petra xxxx91090
04.06.2017 Slavnost Seslání Ducha Svatého sbírka na charitativní účely xxxx91060
25. 06. 2017 12. neděle v mezidobí sbírka na bohoslovce a formaci kněží xxxx91010
24. 09. 2017 25. neděle v mezidobí do fondu PULS xxxx91050
22. 10. 2017 předposlední neděle v říjnu sbírka na misie xxxx91064

 

Dobrovolná sbírka:

14. 04. 2017 Velký pátek Boží hrob xxxx91082

převzato z diecézního oběžníku č. 1/2017

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52