listopad od 26. 11. do 3. 12. - 48. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26.11.
neděle v mezidobí 8.00 za Jana Bartoše, jeho rodiče, rodiče Šindarovy s prosbou o ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
10.00 za Josefa Buťu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou zemřelou a živou rodinu
   
PO
27.11.
     
17.30 za Ludmila a Jana Bartošovy a celou zemřelou a živou rodinu
ÚT
28.11.
     
   
ST
29.11.
     
17.30 za Marii Ciprysovu, manžela Jana a celou zemřelou a živou rodinu
ČT
30.11.
  7.30  
   

1.12.
     
13.00 pohřeb pana Jana Třetiny
SO
2.12.
  7.30  na vlastní úmysl
   
NE
3.12.
neděle v mezidobí 8.00 Za Antonína Hrubého se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou zemřelou rodinu Hrubou a Vlašicovu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
10.00 za Jana Krásného se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče a za dar víry a Boží požehnání pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Oznámení:

»  Dnešní kostelní sbírka je na opravu varhan. Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  V pondělí po mši sv. v 18.15 hodin bude setkání členů farní pastorační rady na faře.

» Ve čtvrtek a v pátek dopoledne navštívím nemocné v jejich domovech. Ve čtvrtek
  bude adorace dopoledne do 11.00 hodin a večer od 20.00 do 21.00 hodin.

»  V pátek 1.12. od 19.00 do 21.00 hodin a v sobotu 2.12. od 9.00 do 11.00 hodin se bude
  konat školení lektorů, prosím Ty, kteří v kostele předčítají  Boží slovo, aby s tímto
  termínem a časovým rozvrhem počítali.  Děkuji všem stávajícím lektorům za jejich
  službu, na setkání jsou zváni také noví lektoři.

»  Příští neděli přijede do naší farnosti P.Pavel Kafka, biskupský delegát pro materiální
  zajištění pastorace a kněží, v závěru mše sv. pohovoří a fondu Puls a donátorství.

» V kostele jsou pokladničky na Mikulášskou nadílku pro děti, děkuji všem,
  kteří mohou a chtějí do nich přispět svým darem.

»   Příští neděli na začátku mše sv. bude žehnání věnců, kostelního i těch, které
  si přinesete. Brožurka Průvodce adventem je za 9,- Kč, možno vložit do pokladniček.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01