listopad od 5. 11. do 12. 11. - 45. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
5. 11.
31.neděle v mezidobí 8.00 za zemřelé kněze a biskupy z brněnské diecéze a za farnost
10.00 za Lidmilu Helešicovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, staré rodiče a duše v očistci
   
PO
6. 11.
     
17.30 za Jana Cipryse, rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
ÚT
7.11.
     
   
ST
8.11.
     
17.30 za Františka Uhra, manželku Marii, staré rodiče s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
ČT
9.11.
  7.30 za manžele Hrabicovy, jejich rodiče, celou zemřelou rodinu s prosbu o dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
   

10. 11.
     
14.00 pohřeb paní Růženy Bartošové
SO
11. 11.
  7.30 za Jendu Mráze, dceru Janu, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
   
NE
12. 11.
32.neděle v mezidobí 8.00 za Vlastimila Brantalíka, rodiče z obou stran, celou zemřelou a žijící rodinu
10.00 za rodiče Škrobáčkovy, syna Pavla se vzpomínkou pátého výročí jeho úmrtí, oboje staré rodiče a duše v očistci
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Oznámení:

» Dnes večer od 18.00 hodin bude na faře promítání filmu Učitelka. Všichni jste
  srdečně zváni!

»  Zítra, v pondělí po mši sv. v 18.15 hodin bude na faře setkání členů ERF.

» Ve čtvrtek se koná setkání kněží břeclavského děkanství, zahájení mší sv. v 9.00
  hodin v Týnci.

»  Děkuji mužům za sobotní brigádu na faře při vyklízení hospodářských budov. 

» Kostelní sbírka minulé neděle byla na opravu varhan, vybralo se 18 800,-Kč.
  Od nejmenovaných dárců jsme přijali ještě 600,-Kč. Upřímné Bůh odplať za Váš dar.
»   V sobotu 2.12. se bude konat školení lektorů, prosím Ty, kteří v kostele předčítají 
  Boží slovo, aby s tímto termínem počítali a vyhradili si dostatek času. Děkuji všem
  lektorům za jejich službu.

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01