prosinec od 3. 12. do 10. 12. - 49. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

neděle v mezidobí
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
3.12.
neděle v mezidobí 8.00 Za Antonína Hrubého se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, celou zemřelou rodinu Hrubou a Vlašicovu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu 
10.00 za Jana Krásného se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče a za dar víry a Boží požehnání pro živou rodinu
   
PO
4.12.
     
17.30 za Vojtěcha a Anastázii Šiškovy, dva syny, dceru, zetě, vnučku a celou žijící rodinu
ÚT
5.12.
     
   
ST
6.12
     
17.30 za Marii Škrobáčkovu, rodiče Hakalovy, rodinu Salajkovu a celou živou rodinu
ČT
7.12.
  14.00 pohřeb paní Ludmily Kraicingerové
   

8.12.
     
18.00 Za Vlastu a Milana Ševčovičovy, syna, staré rodiče a živou rodinu
SO
9.12.
  7.30 Na úmysl dárce
   
NE
10.12.
neděle v mezidobí 8.00 za Marii Uhrovu, manžela Josefa, staré rodiče s prosbou o dar zdraví a víry pro žijící rodiny
10.00 za Ladislava Straku se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, jeho rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Oznámení:

»  V pondělí po mši sv. v 18.15 hodin bude setkání členů ekonomické rady farnosti.

»  Brožurka Průvodce adventem je za 9,- Kč, částku je možno vložit do pokladniček.

»  Děkuji jednomu dárci za 5000.-Kč a několika dárcům za 1200,-Kč věnovaných na
  opravu varhan.

» V kostele jsou pokladničky na Mikulášskou nadílku pro děti, děkuji všem,
  kteří mohou a chtějí do nich přispět svým darem. Příští neděli odpoledne v 16.00
  hodin přijde sv. Mikuláš se svým doprovodem do kostela. Všechny děti jsou zvány!

»   Příští neděli se budou zapisovat úmysly mší sv. na měsíc leden, únor a březen 2018.

»  V sakristii jsou stolní kalendáře na příští rok za 60.-Kč/kus.

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01