říjen od 22. 10. do 29. 10. - 43. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

29. neděle v mezidobí od 22. 10. do 29. 10. - 43. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
22. 10.
29. neděle v mezidobí - den modliteb za misie 8.00 za farní společenství
10.00 za Ilju Koska, celou zemřelou a živou rodinu
   
PO
23.10.
     
18.30 za Jana Noska se vzpomínkou 20. výročí jeho úmrtí, manželku Ludmilu se vzpomínkou 15. výročí jejího úmrtí, za celou zemřelou a živou rodinu
ÚT
 
     
   
ST
25.10.
     
18.30 za Milana Uhra se vzpomínkou 10. výročí jeho úmrtí a rodiče
ČT
26.10.
  7.30 za farnost z neděle 29.10.
   

27.10.
     
18.30 za Ladislava Straku, manželku Annu, staré rodiče a duše v očistci
SO
28. 10.
 
  7.30 za Ludmilu Uhrovu se vzpomínkou 10. výročí jejího úmrtí, manžela Oldřicha a celou zemřelou rodinu
11.00 Svátost manželství si udělí Pavel Hrubý a Silvie Markovičová
NE
29. 10.
 
30. neděle v mezidobí

v 03.00 končí letní čas
8.00 za Marii Čapkovu, živou a zemřelou rodinu
10.00 za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie a dar víry pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 22. října 2017:

Oznámení:

- dnes v 15.30 hodin se uskuteční v našem kostele koncert Pěveckého sdružení moravských učitelů. Vstupné je dobrovolné, výtěžek použije farnost na opravu varhan. Všichni jste srdečně zváni.

poznatky z jednání farní rady: - Modlitba růžence přede mší svatou (skončit min. 5 minut před začátkem mše), zrušit modlitbu před pohřební mší svatou

- dušičková pobožnost v neděli 29. října - v průvodu se modlit, nebavit

- stolní kalendáře

- školení lektorů

Odpustky pro duše v očistci:

Dekret Apoštolské Penitenciárie k odpustkům při návštěvě hřbitova

  • - dle sdělení sekretariátu ČBK vydala dne 8. října 2012  Apoštolská penitenciárie na žádost českých a moravských biskupů dekret, kterým dává věřícím dovolení získat na území českých a moravských diecézí plnomocné odpustky pro duše v očistci při návštěvě hřbitovů každý rok již od 25. října pokud takto nemohou učinit ze závažného důvodu v tradiční době od 1. do 8. 11, při splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) a navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. Dovolení je dáno na dobu 7 let.
  • - 1.listopadu odpoledne a 2. listopadu po celý den je možno při návštěvě kteréhokoli kostela získat plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela Modlitbu Páně a vyznání víry.
  • - od 1. listopadu do 8. listopadu je možno získat po splnění tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání, modlitba na úmysl Svatého otce) denně plnomocné odpustky, přivlastnitelné pouze duším v očistci navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé; ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01