únor od 19. 2. do 26. 2. - 8. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

7. neděle v mezidobí od 19. 2. do 26. 2. - 8. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
19. 2.
7. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Netopilíka se vzpomínkou 30. výročí úmrtí, manželku, dceru, zetě a za celou zemřelou rodinu a dar zdraví ro žijící rodinu
10.00 za Marii Mayerovu se vzpomínkou desátého výročí jejího úmrtí, manžela, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu
   
PO
20. 2.
Pondělí 7. týdne v mezidobí 17.30 za dvoje rodiče Strakových Annu a Ladislava, Růženu a Víta, jejich syna a za duše v očistci
18.15 setkání farní rady
ÚT
21. 2.
Úterý 7. týdne v mezidobí nebo: sv. Petra Damianiho, biskupa a učitele církve    
   
ST
22. 2.
Svátek Stolce svatého apoštola Petra    
17.30 za zemřelé rodiče Ciprysovy a Haluzovy, duše v očistci, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou žijící rodinu
ČT
23. 2.
Památka sv. Polykarpa, biskupa a mučedníka 7.30 za farnost z neděle 26.2.
  10.00 vizitace v Břeclavi

24. 2.
Pátek 7. týdne v mezidobí   8.00 vizitace v Břeclavi - Poštorné a pak ve Valticicíh
18.00 za Anastázii Bartošovu, manžela, syna a dva zetě
SO
25. 2.
Sobota 7. týdne v mezidobí nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za rodiče Gajdovy, syny, vnuky a dar zdraví pro žijící rodinu
   
NE
26. 2.
8. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Janulíka, dceru, rodiče s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou  rodinu
10.00 za Pavla Zonygu se vzpomínkou 25. výročí úmrtí, jeho rodiče, rodiče Ryčovských, jejich děti, vnuka, celou zemřelou a živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 19. 2. 2017:

Oznámení:

Malý průvodce postní dobou
Diecézní katechetické centrum letos opět nabízí pomůcku Malý průvodce postní dobou. Úvodní text a krátká rozjí-mání k jednotlivým nedělím napsal Mons. Jiří Mikulášek. Věty k zamyšlení pro všední dny byly inspirovány slovy papeže Františka pronesenými při různých příležitostech.
Cena jednoho výtisku je 5 Kč. Vhoďte do kterékoli pokladničky v kostele.
Setkání farní rady bude v pondělí po večerní mši svaté v 18.15 hod. na faře. Prosíme všechny členy farní rady, aby přišli.

Sbírka Haléř sv. Petra

Při bohoslužbách v neděli 26. 2. 2017 se uskuteční sbírka Haléř sv. Petra. Prosím, informujte věřící předem o této sbírce. Prostředky získané v rámci sbírky jsou určeny k tomu, aby Svatý otec mohl jménem celé církve přispět ke zmírnění následků neštěstí, pomoci obětem válečných konfliktů, živelných katastrof, uprchlíkům a dalším lidem v nouzi.
V roce 2016 bylo v brněnské diecézi celkem vybráno 3 417 953 Kč.
Převzato z diecézního oběžníku ACEB 02/2017

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01