únor od 26. 2. do 5. 3. - 9. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

8. neděle v mezidobí od 26. 2. do 5. 3. - 9. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
26. 2.
8. neděle v mezidobí 8.00 za Jana Janulíka, dceru, rodiče s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
10.00 za Pavla Zonygu se vzpomínkou 25. výročí úmrtí, jeho rodiče, rodiče Ryčovských, jejich děti, vnuka, celou zemřelou a živou rodinu
   
PO
27. 2.
Pondělí 8. týdne v mezidobí    
17.30 za Josefa Holobrádka, manželku Marii, oboje rodiče a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ÚT
28. 2.
Úterý 8. týdne v mezidobí    
   
ST
1. 3.
POPELEČNÍ STŘEDA - den přísného postu 7.30 za Rozálii Uhrovu, manžela, syny, snachu a dar zdraví pro žijící rodinu
18.00 za Jiřího Straku, sestru, celou zemřelou rodinu s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
ČT
2. 3.
Čtvrtek po Popeleční středě 7.30 na úmysl dárce (D.O.J.)
  po mši svaté výstav Nejsvětější svátosti oltářní do 11.00; večer od 20.00 do 20.45 hod
  prav. návštěva nemocných

3. 3.
Pátek po Popeleční středě   prav. návštěva nemocných
17.30 pobožnost křížové cesty
18.00 za Boženu Pavelkovu, manžela Vlastimila, rodinu Kyclovu a Trubačovu
SO
4. 3.
Sobota po Popeleční středě 7.30 za farnost z neděle 5.3.
   
NE
5. 3.
1. NEDĚLE POSTNÍ 8.00 za Ladislava Uhra se vzpomínkou 15. výročí jeho úmrtí, dvoje rodiče, Miroslava Tarhaje, s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodiny
10.00 za Josefa Tučka se vzpomínkou prvního výročí, rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
14.30 pobožnost křížové cesty

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 26. února 2017:

Oznámení:

- ve středu 1. března je Popeleční středa - den přísného postu. Při ranní a večerní mši svaté bude udělován popelec v neděli se popelec udělovat již nebude!
- na Popeleční středu a Velký pátek je přísný půst: nejíst maso (závazné od 14 let) a nejíst dosyta (závazné od 18 do 60 let). Nemoc, těžká tělesná práce a podobně vážný důvod od povinnosti újmy osvobozují. V tyto dva dny se sjednocují katolíci všech zemí společným vyjádřením ducha pokání a dosvědčují tak své spojení s Pánem.
- od začátku postní doby bude večerní mše svatá již vždy v 18.00 hod.
- vzadu na stolečku máte rozpis na pobožnosti křížové cesty, prosíme napište se (podle společenství ve farnosti anebo jednotlivci)
- příští neděli NEBUDE plánovaná 1. svatá zpověď děti !
- minulou neděli na úhradu topení jsme vybrali 12 395,- Kč, předminulou neděli 6 972,- Kč. Všem dárcům Pán Bůh zaplať. (Energie k 30. 11. 2016 - elektřina kostel nás stála 63 013,- Kč)
- upřímné Pán Bůh zaplať za vaši štědrost při dnešní sbírce "Haléř sv. Petra"

ZAMYŠLENÍ NA 8. NEDĚLI V MEZIDOBÍ:
ODPOČINEK V BOŽÍM NÁRUČÍ

Z dnešních čtení máme pocit, jakoby nám Církev dala chvíli na odpočinek v Božím náručí, čas na spočinutí a radování se z toho, že můžeme Bohu ve všem důvěřovat a zcela se na něj spolehnout. Dnes se nemusíme za ničím honit, nic řešit, vyřizovat. Máme výsadu být jen tak s tím, „koho duše miluje“ (Pís 3,1).
     Dopřej si dnes takovou chvíli. Pokud máš možnost, stáhni se někde do samoty (ideálně před svatostánek v kostele) a vnímej, jak se Bůh o tebe stará. Ať jsou ti v tom pomůckou dnešní čtení z knihy proroka Izaiáše (49,14-15) i z Matoušova evangelia (6,24-34). Bůh se o tebe stará lépe než vlastní matka!
     Je velmi užitečné strávit takto čas po předešlých nedělích, kdy nás Ježíšovo Kázání na hoře konfrontovalo s naším myšlením i jednáním, když odhalovalo naše slabosti a poukazovalo na ideál svatosti a dokonalosti. Možná jsme se cítili bezmocní a frustrovaní z vlastních selhání a nedostatků. Ale Bůh nám dnes jakoby ukazoval, že jsme na cestě, na kterou patří i pády i přehmaty, ale že nás nikdy nenechá samotné…
Proto zkus být dnes v Bohu jako dítě v matčině náručí. Představ si, jak se Bůh stará o vrabce a polní lilie, a uvěř, že mnohem více se stará o tebe. Jsi jeho milovaný či milovaná. (Potřebuješ důkaz? S velkou bolestí v srdci nechal zemřít svého Syna, abys ty mohl být vykoupen.) Svět se před Postem vrhá do karnevalů a bujarých zábav. Rozumím tomu - vždyť pokud se postní doba vnímá jako čas omezování se či zříkání, protože tak je to zvykem, tak se ještě zabavme, protože příštích sedm týdnů bude chmurných, ponurých a smutných. Ale pokud postní dobu vnímáme jako přirozené pokračování pouti k dokonalosti, nepotřebujeme nějaké zvláštní zábavy - vždyť hříšník, který denně zažívá Boží odpuštění, má denně příležitost k radosti, neboť Bůh ho pozvedá z pádu. Může se každý den radovat jako ten, co získal bohatou kořist (Žl 119,162b) - vždyť každý den je vysvobozen z otročení hříchu a přijímán za Boží dítě…
Jakou cestou půjdeš ty v této postní době? Budeš spočívat v Božím náručí, nesený jeho láskou, vyznávat své hříchy a s radostí i důvěrou přijímat jeho odpuštění? Nebo se budeš celou dobu úporně snažit o zachování nějakých předsevzetí, ale ke zpovědi půjdeš až na úplný závěr s pocitem, jak dobře jsi to zvládl? Nedej se zlákat na tuto cestu samospasení. Jdi ke zpovědi hned tento týden a každý den se snaž setrvávat v Bohu (i lítostí). A tak zažiješ, jak radostná může být postní doba, kterou svět nenávidí a pokládá za tmu.
K tomu jen jedno "pokud". To všechno, co jsem napsal, platí za předpokladu, že na prvním místě v tvém životě je hledání Božího království. Pokud to tak není, tak to rychle změň podřízením svého života Ježíši - modlitbou, pokáním a pak jednáním.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01