únor od 5. 2. do 12. 2. - 6. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

5. neděle v mezidobí od 5. 2. do 12. 2. - 6. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
5. 2.
5. neděle v mezidobí 8.00 za Oldřicha Říhu se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, rodiče, rodinu Kostkovu a Hakalovu
10.00 za Annu Markovičovu, manžela, syna, staré rodiče s prosbou o Boží ochranu pro živou rodinu
14.30 svátostné požehnání
PO
6. 2.
Památka sv. Pavla Mikiho a druhů, mučedníků 17.10 příležitost ke svátosti smíření
17.30 za Františka Zonygu, rodiče z obou stran, za celou zemřelou a žijící rodinu
ÚT
7. 2.
Úterý 5. týdne v mezidobí   Formační setkání kněží
   
ST
8. 2.
Středa 5. týdne v mezidobí nebo sv. Jeronýma Emilianiho nebo sv. Josefíny Bakhity, panny 17.10 příležitost ke svátosti smíření
17.30 za Boženu Moučkovu se vzpomínkou 10. výročí úmrtí, manžela Bohumila s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ČT
9. 2.
Čtvrtek 5. týdne v mezidobí 9.00 ! mše svatá kněží z děkanství, pak pokračuje setkání na faře
   

10. 2.
Památka sv. Scholastiky, panny 14.30 pohřeb pana Josefa Urbánka
   
SO
11. 2.
Sobota 5. týdne v mezidobí nebo: Panny Marie Lurdské Světový den nemocných 7.30 za nemocné z farnosti - při mši svaté se bude udělovat svátost pomazání nemocných
   
NE
12. 2.
6. neděle v mezidobí 8.00 za  Jana Jarce se vzpomínkou 30. výročí jeho úmrtí, manželku Marii se vzpomínkou 5. výročí úmrtí, dva zetě a Boží ochranu pro žijící rodinu
10.00 za Josefa Gajdu, rodiče z obou stran a Boží požehnání pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 5. 2. 2017:

Jubilanti:

- 90 let se dožívá paní Maria Uhrová, ul. F. Palackého

Oznámení:

- tento týden začínají vizitace ve farnostech našeho děkanství - začínáme ve středu ve Velkých Bílovicích.
- na svátek Panny Marie Lurdské, to je v sobotu 11. 2. si připomeneme Světový den nemocných slavením svátosti pomazání nemocných při ranní mši v 7.30 hod. Kdo chcete přijmout tuto svátost (pokročilý věk, vážná nemoc), budete mít možnost tento týden přijít ke svátosti smíření. Tento týden (kromě pátku) se bude vždy 20 min přede mší nebo po mši - podle potřeby - zpovídat. Svátost pomazání budeme společně udílet taktéž v době adventní. Můžete se rozhodnout ji přijmout nyní anebo až v době adventní. (Za rok se doporučuje jen jedenkrát, při zhoršení zdravotního stavu kdykoli, jak se domluvíte s duchovním otcem).

 

páteční intence: za Annu Švirgovu, oboje rodiče a celou zemřelou rodinu

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01