září od 10. 9. do 17. 9. - 37. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

23. neděle v mezidobí od 10. 9. do 17. 9. - 37. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
10. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Mikuličovu, manžela Jana, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Josefa Říhu, oboje rodiče, bratra a duše očistci, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
PO
11. 9.
Pondělí 23. týdne v mezidobí    

18.30

 

za Martina Zonygu, rodiče, Milana Fojtíka, rodiče Šestákovy a syna Františka

po mši sv. schůze farní rady

ÚT
12. 9.
Úterý 23. týdne v mezidobí nebo jména Panny Marie    
   
ST
13. 9.
Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa a učitele církve    
18.30 za Františka Vlašice, rodiče, duše v očistci s prosbou o Boží milosti pro živou rodinu
ČT
14. 9.
Svátek Povýšení svatého kříže 7.30 za dvě nemocné osoby
   

15. 9.
Památka Panny Marie Bolestné 7.30 ! prosíme za pěkné počasí
   
SO
16. 9.
Sobota 23. týdne v mezidobí nebo sv. Ludmily, mučednice 7.30 za všechny, kteří budou stavět máju, s prosbou o jejich bezpečnost
   
NE
17. 9.
24. neděle v mezidobí HODY 8.00 za Antonína Cipryse se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, zetě, bratra a rodiče z obou stran s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Marii Strakovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, zetě, staré rodiče  a Boží ochranu pro živou rodinu a za farnost
   
PO
18. 9.
Pondělí 24. týdne v mezidobí 8.30 za všechny zemřelé spoluobčany, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti;  po mši svaté průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 10. září 2017:

 

Oznámení:

- na hodovou neděli bude sbírka na potřeby farnosti

- dnes se zapisují úmysly mší svatých na měsíce říjen, listopad, prosinec

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01