září od 17. 9. do 24. 9. - 38. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

24. neděle v mezidobí od 17. 9. do 24. 9. - 38. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
17. 9.
24. neděle v mezidobí - HODY 8.00 za Antonína Cipryse se vzpomínkou prvního výročí jeho úmrtí, zetě, bratra, rodiče z obou stran  s prosbou o Boží požehnání pro živou rodinu
10.00 za Marii Strakovu se vzpomínkou prvního výročí jejího úmrtí, manžela, zetě, staré rodiče  a Boží ochranu pro živou rodinu
   
PO
18. 9.
Pondělí 24. týdne v mezidobí 8.30 za všechny zemřelé spoluobčany, za zemřelé kněze, kteří sloužili v naší farnosti; po mši svaté průvod na hřbitov, kde se pomodlíme za naše zemřelé
   
ÚT
19. 9.
Úterý 24. týdne v mezidobí nebo sv. Januária, biskupa a mučedníka    
   
ST
20. 9.
Památka sv. Ondřeje Kim Tae-gŏna, kněze, Pavla Chong Ha-sanga a druhů, mučedníků    
15.00 pohřeb pana Pavla Švirgy
ČT
21. 9.
Svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty 7.30 na úmysl dárce
   

22. 9.
Pátek 24. týdne v mezidobí    
13.00 pohřeb paní Marie Uhrové
SO
23. 9.
Památka sv. Pia z Pietrelciny, kněze 7.30  
   
NE
24. 9.
25. neděle v mezidobí HODKY - poděkování za úrodu 8.00 za Boženu Poláchovu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, manžela, oboje rodiče, s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 za farní společenství s poděkování za úrodu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 17. září 2017:

 

Oznámení:

»  Dnešní sbírka je na potřeby kostela (opravu varhan). Upřímné Bůh odplať za Váš dar!

»  Ve čtvrtek a v sobotu jsou volné úmysly mší sv. Zájemci se mohou přihlásit v sakristii.

»  Poděkování všem, kteří pomáhali při úklidu a květinové výzdobě kostela, úklidu na farním dvoře a všem,
    kteří se zasloužili o zdárný průběh hodové mše sv.

 

Manželské ohlášky

     Pavel Hrubý z Tvrdonic a  Mgr.Bc.Silvie Markovičová z Lanžhota si udělí dne 28. 10. 2017 v 11.00 hod. svátostné manželství. Pokud je někomu známa nějaká překážka tohoto zamýšleného manželství, je povinen ji oznámit duchovnímu správci.

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01