září od 24. 9. do 30. 9. - 39. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

25. neděle v mezidobí od 24. 9. do 30. 9. - 39. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
24. 9.
25. neděle v mezidobí HODKY - poděkování za úrodu 8.00 za Boženu Poláchovu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, manžela, oboje rodiče, s prosbou o ochranu Panny Marie a dar zdraví pro živou rodinu
10.00 za farní společenství s poděkováním za úrodu
   
PO
25. 9.
Pondělí 25. týdne v mezidobí   7.30 za...
   
ÚT
26. 9.
Úterý 25. týdne v mezidobí nebo sv. Kosmy a Damiána, mučedníků    
   
ST
27. 9.
Památka sv. Vincence z Paula, kněze    
18.30 za živou a zemřelou rodinu Bartošovu, Uhrovu a Hnátkovu
ČT
28. 9.
Slavnost SV. VÁCLAVA, MUČEDNÍKA, hlavního patrona českého národa - doporučený svátek 8.00 za Anastázii Uhrovu, staré rodiče a duše v očistci
   

29. 9.
Svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů    

15.00

18.30

pohřeb pana Jiřího Švacha

za Jendu Mráze, rodiče z obou stran, staré rodiče s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro živou rodinu

 

SO
30. 9.
Památka sv. Jeronýma, kněze a učitele církve 7.30  
   
NE
1. 10.
26. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Marii Uhrovu, otce Cyrila, celou zemřelou rodinu a prosbou o dar víry a zdraví pro živou rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 24. září 2017:

 

Oznámení:

» Sbírka minulé neděle (na potřeby kostela) činila 32 900 Kč. Upřímné Bůh odplať za   

   Váš dar!

» V tomto týdnu začne výuka náboženství (změna v rozvrhu): 1.třída v pondělí ve 14.00
   hodin, 2. třída v pondělí ve 14.45 hodin. Rozvrh je na kostelní vývěsce pod kůrem.

» Příští neděli bude sbírka do Fondu na podporu kněží a pastorace brněnské diecéze. 
   Svým darem podpoříte službu kněží a život v naší diecézi.

» K rozebrání je brožurka Úmysly apoštolátu modlitby na říjen, listopad a prosinec.

» V sobotu 14.10.2017 se bude konat farní „dušičková“ pouť na sv. Hostýn se zastávkou  

   ve Štípě. Cena 250,- Kč za osobu. Přihlašujte se u paní Marie Uhrové do 10.10.2017

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01