září od 3. 9. do 10. 9. - 36. týden

POŘAD BOHOSLUŽEB LANŽHOT

22. neděle v mezidobí od 3. 9. do 10. 9. - 36. týden
Den Liturgická oslava Hodina Bohoslužba
NE
3. 9.
22. neděle v mezidobí 8.00 za farnost
10.00 za Jana Tučka, rodiče Hrubých a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   
PO
4. 9.
Pondělí 22. týdne v mezidobí    
18.30 za Annu Pyskatou, manžela Štěpána, syna, staré rodiče a duše v očistci
ÚT
5. 9.
Úterý 22. týdne v mezidobí    
   
ST
6. 9.
Středa 22. týdne v mezidobí    
18.30 za Františka Mráze, zemřelou a živou rodinu
ČT
7. 9.
Čtvrtek 22. týdne v mezidobí nebo sv. Melichara Grodeckého, kněze a mučedníka 7.30  
   

8. 9.
Svátek Narození Panny Marie    
15.00 pohřeb pana Františka Kořínka
SO
9. 9.
Sobota 22. týdne v mezidobí nebo sv. Petra Klavera, kněze nebo sobotní památka Panny Marie 7.30 za současné i bývalé formany s prosbou o Boží ochranu při dovezení máje
   
NE
10. 9.
23. neděle v mezidobí 8.00 za Marii Mikuličovu, manžela Jana, celou zemřelou rodinu s prosbou o ochranu Panny Marie pro živou rodinu
10.00 za Josefa Říhu, oboje rodiče, bratra a duše očistci, s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
   

"Služte Pánu s radostí!" (Žalm 99.1)

Příležitostná oznámení v neděli 3. září 2017:

 

Oznámení:

- příští neděli, tj.10. září se budou zapisovat úmysly mší svatých na měsíce říjen, listopad, prosinec

 

 

 

 

POŘAD BOHOSLUŽEB

Rok 2018
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13 14
Duben 15 16 17 18
Květen 19 20 21 2 2
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39   40
Říjen 41 42 43 44
Listopad 45 46 47 48 49
Prosinec 50 51 52 01