Žehnání vína

Tradice žehnání vína bývá spojována se svátkem sv. Jana Evangelisty, protože tento apoštol prý dostal kalich s otráveným vínem, ale požehnal jej, a tím zbavil jed účinku. Datum žehnání – 27.12. bývalo zároveň vhodnou příležitostí k hodnocení posledního ročníku vína. U nás bývá žehnání 26.12. na svátek svatého Štěpána. fotogalerie

Živý betlém

Lanžhot se může pochlubit betlémem, jehož dřevěné postavičky jsou vyřezány v tradičních krojích podle skutečných lanžhotských obyvatel.

Autoři „živého betléma“ nechali tyto figurky ožít a díky jim a několika desítkám ochotných farníků sehráli 25.12.2006 na náměstí krátké pásmo.

Zároveň tím uctili památku zesnulého otce Kvasničky, který se za svého působení o zhotovení betléma zasloužil. fotogalerie

Něco z historie: 

První „živý betlém“ v Lanžhotě zorganizovala Mateřská škola jako besídku pro děti a rodiče. O rok později již spolupracovala s farním úřadem a společně vytvořily krátká vystoupení, na nichž se rok co rok střídají nejen různé postavy, ale i zvířátka. Např. V roce 2005 jsme měli u živého betléma i ohrádku se zvířátky –ovce, beránka i oslíka ale také  velblouda, na kterém přijel jeden z Králů a v roce 2006  ležel v kolébce živý „Ježíšek“. 

Myslím si, že je to pěkné připomenutí starodávné tradice a to potvrzuje i hojná účast místních obyvatel ale i „přespolních“. fotogalerie

Adventní hudba v kostele

V sobotu 16. prosince 2006 se v našem kostele uskutečnil adventní koncert, na kterém vystoupil ŽESŤOVÝ KVINTET a TRIO MUSICA ANIMAE. Zazněly známé i neznámé skladby a písně světových autorů např.: J.S.Bacha, W.A.Mozarta, G.F.Händela aj. Na závěr si všichni zúčastnění společně zazpívali.

Farnost v průběhu roku 2006  

V tomto roce uspořádala farnost 2 kulturní akce v místním kostele. První bylo 26. března postní pásmo scholy z Moutnice.

V říjnu se uskutečnil v našem kostele recitál Popelka nazaretská od Václava Renče, v přednesu olomouckých umělců. Kdo se zúčastnil, určitě mi dá za pravdu, že to byl velmi hluboký umělecký zážitek.

Určitě to není poslední akce. Už teď se těšíme na další. V nejbližší době to bude adventní koncert, který se uskuteční v sobotu 16. prosince v 16 hod. Účinkuje TRIO MUSICA ANIMAE a ŽESŤOVÝ KVINTET, které jsme mohli poznat už v loňském roce.

Návštěvy poutních míst

 Většinu poutí v naší farnosti organizují 3 obětavé ženy, shodou okolností všechny Marie - Uhrová,  Petrlová a Zonygová. Některé z nich si můžeme připomenout. K těm pravidelným, každoročním, patří  Cyrilometodějská pouť do Mikulčic 5. července. Další tradiční je dvoudenní poutní zájezd na Svatou Horu u Příbrami, která se letos konala 24. – 25. června a další tradiční poutí je dušičková pouť na Sv. Hostýn 14. října. Letos podruhé se naši poutníci vypravili ve květnu do Žarošic. Možná se i tato pouť stane poutí tradiční. Kromě těchto pravidelných byly uspořádány ještě 4 další poutní zájezdy – na Horu Matky Boží v Králíkách v Čechách, do Šaštína, Přibyslavic u Třebíče, Zlatých Hor v Jeseníkách a Medžugorje.

Paní Marie Uhrová k těmto zájezdům říká: „Byla bych ráda, kdyby se našich poutí zúčastňovali i mladí. Vždyť na poutních místech vidíme tolik mladých v řadách procesí. Domů si přivezeme plno dojmů, krásné zážitky a dobré pocity“.

Chválíme

 Už je to mnoho let, ještě v době duchovního otce Stejskala, kdy byly v naší farnosti snahy o vytvoření mladého kostelního sboru. Asi před 10 lety nějaký čas docela dobře fungoval dětský sbor, který se ale rozpadl, když děti povyrostly a tehdejší vedoucí odešli za studiem. V našem zpěvném Lanžhotě se nenašel nikdo, kdo by děti vedl a mládež neměla o takovou „aktivitu“ zájem. Když přišel v roce 2002 do naší farnosti otec Pavel Holešinský, co nejdříve se snažil zájem mladých o nové zpěvy v kostele podpořit. Určitě také proto, že byl sám mladý a rád zpíval nové duchovní písně, blízké hlavně mladým lidem. I když zájem mladých nebyl tak velký, přece se pár nadšenců našlo, kteří se do toho s vervou pustili a vytrvali. Časem se k nim přidali další a tak vznikl schopný sbor mladých, který velmi oživil liturgii v lanžhotském kostele. Písně by měly oslovovat hlavně mladé, těch ale chodí do kostela velmi málo. Sboru bylo umožněno zpívat na ranní mši svaté, a to asi většina mladých ještě spí. Je to určitě jejich škoda, pokud by si přivstali, měli by ze mše svaté daleko lepší zážitek. Při slavení mše svaté není určitě zpěv to nejdůležitější. Jak pěkná je mše tichá. Ale zpěv také může povznášet k Boží chvále, což se mladým opravdu daří. Jejich zpěvy jsou živé, obsahově velmi duchovně na výši, provedení výborné.  Při proměňování a doprovázení duchovního otce zpěvem „Požehnaný jsi Bože na věky…“ až zamrazí. A tak jim přejme ať vytrvají, ať je nic neodradí.

Milí přátelé,

vstupujeme do období v závěru roku, do období, které nese v sobě něco tajemného, očekávání něčeho radostného, krásného – slavení Vánoc.

Při myšlence, že vánoce pevně sevřela do svých rukou komerce, reklama a ekonomické zájmy a když z televizní obrazovky slyšíme – jedině z našeho obchodu si děti přejí dárek od Ježíška a mohl bych dále pokračovat v podobných sloganech, musím se přiznat, že radost a úsměv ve tváři se poněkud vytrácí. Jsou to opravdu ty pravé Vánoce?

Vánoce jsou svátky narození Ježíše Krista, narození našeho Spasitele, kterého lidstvo v dávné době toužebně očekávalo. On, Emanuel – to je Bůh mezi námi, se stal člověkem, on nám přichází dát pravý smysl života, pravé štěstí, po kterém člověk stále touží. Vidíme tento kontrast. Copak se Bůh stal člověkem proto, abychom se jednou za rok sentimentálně dojímali u vánočního stromu, udělali z vánoc pouze záminku pro hodování a sebeuspokojení v maximálním třpytu? Svátek Kristova narození jsme „udusili“ hromadami balícího papíru a kilometry pozlacených stužek. Taková chvíle radosti a pseudolásky brzy vyprchá a končí rychle jako čas dvoudenních vánočních svátků a ty zůstanou pouhou vzpomínkou.

Vánoce jsou tedy stále pozváním pro každého člověka, abychom objevili pravý smysl těchto dní. Mysleme na toho, který ke mně a ke všem nám přichází, aby se nás každého bez rozdílu dotknul pravou láskou, kterou si člověk nikde nezíská, pouze toho, který je Bůh a zároveň člověk – on nám nejlépe rozumí a dobře ví, co každý z nás potřebuje. S tímto opravdovým prožitkem se už nevrátíme do všedních dní života bez lásky, bez radosti a naděje a nemusíme se už trmácet životem bez cíle a potom budeme opravdu v nitřně šťastni a náš život najde své naplnění. Nechme se obdarovat tímto darem, kterým je narozený Kristus.

Přeji Vám , abychom takto letošní vánoce všichni společně prožili a tím Vás také zvu na všechny sváteční bohoslužby k oslavě Vánoc. Zároveň připojuji přání všeho dobrého s hojností Božího požehnání do nového roku

Otec František

Poděkování za úrodu

Poslední říjnovou neděli byla děkovná mše svatá za letošní úrodu. V průvodu s obětními dary šli farníci od nejmenších dětí, až po dospělou mládež, která se oblekla do slavnostních krojů. Tato akce byla u nás letos poprvé a doufáme, že se stane pěknou tradicí i pro příští roky.

 

 Zemřel otec Vladimír Stejskal

Dne 25.6. 2006 zemřel po těžké nemoci v rajhradském hospici náš bývalý duchovní otec Vladimír Stejskal. Zádušní mše svatá se konala v sobotu 1.července 2006 v rodném kostele sv. Mikuláše v Šitbořicích.

Z lanžhotské farnosti vyjely v sobotu ráno tři autobusy věřících, kteří chtěli doprovodit otce Vladimíra na jeho poslední cestě. Se zemřelým se přišli rozloučit i naši mladí farníci v národních krojích. Ani zpěváci a zpěvačky nezůstali bez povšimnutí a u hrobu mu  zazpívali.

V neděli 18.6. 2006 se konala tradiční mše svatá spojená s průvodem k oslavě Božího Těla. Mše byla  mimořádně sloužena venku před kostelem. Po jejím skončení se průvodem obešly čtyři oltáře, které připravili a nazdobili místní farníci.

Pouť do Žarošic

Naši farníci navštívili letos na jaře poutní místo Žarošice. Před večerní mší svatou byl světelný průvod, který dodal tomuto krásnému večeru tu pravou atmosféru.

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE

 

 

MODLITBY