Archiv článků

Děkovná bohoslužba za blahořečení Jana Pavla II.

Diecézní biskup brněnský Mons. ThLic. Vojtěch Cikrle s využitím pravomoci, udělené dekretem Kongregace pro bohoslužbu a svátosti o liturgické úctě ke cti blahoslaveného Jana Pavla II., papeže, (čl. 1 ACEB 05/2011) stanovil, že děkovnou bohoslužbu za blahořečení Jana Pavla II. je možné slavit...
Celý článek

Zahájení výuky náboženství

Již jsme začali minulý týden s výukou náboženství. Rozvrh hodin náboženství nejdete v ohláškách z 26. neděle v mezidobí - příležitostná oznámení a nebo menu Náboženství.
Celý článek

Aktualizace fotogalerií na farním webu!

Dnes byly vystaveny fotografie z primice novokněze P. Miroslava Prajky na našem farním webu. Najdete je v záložce FOTOGALERIE a nebo přímý odkaz  Přípravy před svěcením a primicí  Kněžské svěcení Primice Fotodokumentaci zasjšťoval pan Ing....
Celý článek

Fotky z primice

Fotografie z kněžského svěcení a primice P. Miroslava Prajky najdete na https://www.kubix.cz/primice.htm. Fotodokumentaci příprav, svěcení a primice zajišťoval Ing. Jiří Kubík (označeno jako foto_1) se svým otcem Jiřím Kubíkem (označeno jako foto_2).  
Celý článek

Poděkování

Děkuji také touto cestou všem, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě a průběhu kněžského svěcení a primiční mši svaté našeho novokněze P. Miroslava Prajky ochotným ženám, které pekly koláčky a zákusky všem, kteří se zúčastnili brigády při úklidu fary a kostela za přípravu...
Celý článek

Pastýřský list k roku biřmování

K roku biřmování nám pan biskup Vojtěch Cikrle posílá pastýřský list . PASTÝŘSKÝ LIST OTCE BISKUPA VOJTĚCHA K ROKU BIŘMOVÁNÍ 2012 Biřmování – svátost k naplnění křestní milosti PŘÍPRAVA K OSLAVĚ 1150. VÝROČÍ PŘÍCHODU SVATÝCH CYRILA A METODĚJE NA MORAVU (přečtěte při všech...
Celý článek

Důležité infomrace k organizaci primice

Ořechny na pečení zákusků nebo koláčků jsou v kostele. Můžete si je tam vyzvednout. Ve čtvrtek 1.9. od 15 hodin bude pletení věnců na faře. Kdo můžete poskytnout krušpánek, nastříhejte ho do pytlů a přineste na faru. V sobotu 3.9. od 8 hodin se bude pokládat koberec v kostele. Prosím...
Celý článek

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52