Pořad bohoslužeb

Datum Hodina Úmysl
út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
čt 6.2. 14:00 Pohřeb pana Jaromíra Šuláka
ne 9.2.
7:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou živou a zamřelou rodinu
9:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výročí úmrtí, mažela Framtiška, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
út 11.2. 18:00 Za Žofii a Františka Vališovy, syna, oboje rodiče, za rodinu Tučkovu a dvě dcery, vnuka, zetě, za rodinu Mrázkovu, syna, za dědu Iva a za duše v očistci
čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Janu a Jana Noskových
ne 16.2.
7:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
9:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
st 19.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
ne 23.2.
7:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
9:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
st 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
čt 27.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou ž. rodinu
ne 1.3.
7:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
9:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
út 3.3. 18:00 Za Františka Zonygu se vzpomínkou 30. výr. úmrtí, jeho rodiče, rodiče Šulákovy a celou zemřelou a žijící rodinu
čt 5.3. 18:00 Za Ladislava Uhra, dvoje rodiče, Miroslava Tarhaje, s prosbou k Panně Marii za dar zdraví a ochranu pro živou rodinu
ne 8.3.
7:30 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 20. výr. úmrtí a živou a zemřelou rodinu
9:00 Za Vojtěcha a Marii Kubíkovy, zemřelou rodinu Hostinovu a Kubíkovu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
po 9.3. 18:00 Za Františka Hrnčíře, manželku, vnučku a celou živou a zemřelou rodinu
čt 12.3. 18:00 Za Jiřího Straku, sestru, rodiče z obou stran s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
ne 15.3. 7:30 Za Jakuba Bartoše, manželku Františku, syna, snachu a celou živou rodinu
  9:00 Za zemřelého Vojtěcha Antálka, rodiče, rodiče Ciprysovy a Haluzovy, ochranu Panny Marie a dar zdraví pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
út 17.3. 18:00 Za Rozálii Bačovou se vzpomínkou 10. výr. úmrtí, manžela, syna, snachu, vnuka a dar zdraví pro celou živou rodinu
    19.3. - 29.3. DOVOLENÁ - SVATÁ ZEMĚ
ne 22.3. 7:30 Za Josefa Urbánka a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
  9:00 Za Marii Švirgovou se vzpomínkou 25. výr. úmrtí, manžela Jana, jejich rodiče a dar zdraví pro živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
ne 29.3. 7:30 Za Jana Uhra, oboje rodiče, vnuka a celou živou a zemřelou rodinu
  9:00 Za Tomáše Esterku, celou zemřelou rodinu a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
út 31.3. 18:00 Za Marii Balgovou, manžela, dvoje staré rodiče s prosbou o dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
     

 

Pořad bohoslužeb Lanžhot