Fotogalerie

 

Závěr lidových misií 26.2.2011
Lidové misie 25.2.2011
Lidové misie 24.2.2011
Lidové misie 23.2.2011
Lidové misie 22.2.2011
Lidové misie 21.2.2011
Nedělní hra pro děti
Tříkrálový koncert

V neděli 9. 1. 2011 se konal v našem kostele Tříkrálový koncert, na kterém vystoupil Mužský sbor z Mutěnic, Pěvecký sbor Barbastella Gymnázia Hodonín, Komorní orchestr Jana Noska. Koncert měl velký úspěch, podle mnohých to byl jeden z nejpěknějších koncertů zde uskutečněných. Výtěžek 14 000 Kč bude použit na dokončovací práce opravy věže kostela.

Pouť Bavorsko

Tříkrálová sbírka

Slavnost Zjevení páně

U jesliček

Pouť do Šaštína

Farní odpoledne

Pouť do Mikulčic

Boží tělo 3.6.2010

Jáhen Prajka - Autor fotek Jiří Balát

Vzácná návštěva

Mamina klub

Třikrálová sbírka 13.1.2010

Žehnání koní 13.1.2010

Žehnání vína 12.1.2010

Poděkování za úrodu 4. října 2009

Pouť za Svatým otcem do Brna

Otec František pozval farníky na oslavu padesátin na farní dvůr, kde při příjemném posezení vyhrávala mladá lanžhotská dechová hudba Fialenka.

Boží tělo.

Oprava střechy.

Žehnání dopravních prostředků.

Děkovná mše sv. za 50 let života P. Františka Putny.

V pátek 3.4.2009 - před Květnou nedělí, se opět vydali naši poutníci do Šaštína. Někteří pěšky, někteří autobusem. Spolu se pak sešli tradičně na mši sv. u Panny Marie Bolestné.

Tři králové 6.1.2009
Na slavnost ZJEVENÍ PÁNĚ 6. 1. 2009 přišli do našeho kostela tři králové a přinesli vzácné dary. Na závěr mše požehnal otec František všem přítomným dětem
a dospělým, kteří se v sobotu 10. ledna vypraví koledovat na TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU.

Žehnání vína

Zpívání u jesliček 12.2008

Živý betlém 25. 12.2008

Dušičková pobožnost 2.11.2008

Pouť do Týnce 16.8.2008

p1012776_.jpg

Lanové centrum 6.10.2008

Boží Tělo - 2008

Boží Tělo v Lanžhotě - minulost

Tříkrálová sbírka 2008

Zpívání u jesliček 2008 - S vánoční dobou jsme se rozloučili zpíváním u jesliček 6. ledna. Zazpívaly a zarecitovaly děti, sbor mladých přidal pěkné koledy v doprovodu kytary a starší kůrové zpěvačky rovněž přispěly svým zpěvem. Před odchodem každý dostal něco dobrého na zub.

Žehnání vína 2007

Žehnání koním 2007

Zpívání u betlémů 2007

Výstava betlémů 2007

Výstava růženců 2007

Adventní koncert 2007

Poděkování za úrodu 2007

Hodové pondělí na hřbitově 2007

Pouť do Šaštína 2007

Pouť do Čenstochové 2007

Farní den 2007

Boží tělo 10.6.2007

ZÁJEZD Vranov u Brna - Žarošice 2007

DIECÉZNÍ POUŤ V BRNĚ 2007 - 2. května 2007 se i naše farnost zúčastnila diecézní poutě v Brně, kde jsme si připomněli 230. výročí založení brněnské diecéze. Na zpáteční cestě jsme se stavili v krásném klášterním kostele ve Vranově u Brna. Další den, 13. května se vydali naši poutníci do Žarošic k Panně Marii Fatimské.

NETRADIČNÍ KŘÍŽOVÁ CESTA 2007- 25. března 2007 jsme v našem kostele zažili velmi emotivní, netradiční křížovou cestu. Jednotlivá zastavení byla promítána na videu. Ukázky byly z filmu a byly prokládány čtením a zpěvy.

Třikrálová sbírka 2007

Zpívání u jesliček 7.1.2007

Žehnání vína 26.12.2006

 

Anketa

Jste z naší farnosti?

Ano 114 14%
Ne 673 86%

Celkový počet hlasů: 787

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE

 

 

MODLITBY