Máte zájem uzavřít manželství v kostele?

"Proto opustí člověk otce i matku, přilne ke své manželce, a z obou se stane jen jedno tělo"
(1 Mojž. 2,24)

Křesťanský sňatek

Chcete mít svatbu v kostele? Dříve měl svatbu v kostele kdekdo, dnes jen ti snoubenci, kteří chtějí žít v manželství po způsobu křesťanů. Co se tím myslí?

Sňatek občanský

svatba-stola.gif, 76 kB

Občanský sňatek, to je v podstatě právní smlouva před lidmi. Zajišťuje především právní stránku manželského soužití. Je to tak dobře, protože sňatek není jen soukromou záležitostí těch dvou, co se berou, ale týká se i celé společnosti, je to záležitost také veřejná.

Tím, že stát převzal starost o veřejnoprávní stránku manželského svazku, může se církev soustředit na to, co je jí vlastní - na manželství jako svátostný svazek muže a ženy před svědomím a před Bohem.

K podstatě právní smlouvy patří, že se uzavírá, když to oběma stranám vyhovuje, a že se ruší, když to pro některou stranu přestane být výhodné. Proto občanský zákoník zná i rozluku manželské smlouvy, rozvod.

Svatba v kostele

To, co my, křesťané konáme v kostele, je něco jiného. Tam jde o víc, než o vytvoření dvojice pro dobré počasí. Církev žádá, aby se brali jen ti, kdo se v době známosti stali pevnými a věrnými spojenci pro každé počasí. Při svatbě v kostele žádá církev od snoubenců závaznou přísahu, že spolu chtějí snášet nejen dobré, ale i všechno zlé, co život přinese. Že se neopustí až do smrti.

svatba.gif, 22 kB Manželství z pohledu křesťanů není tedy jen smlouva lidí, kteří si spočítali, co jim to vynese. Je to spojení na základě lásky: - "Mám tě rád. Proto chci žít s tebou. Chci ti být mužnou oporou při všem, co život přinese - a budu šťastný, když ti bude se mnou hezky." - "Mám tě ráda. Proto chci žít s tebou, chci ti dát domov, kam by ses rád vracel, chci ti dát domov. A budu šťastná, když nám všem bude pohromadě hezky."

Nerozlučnost

Proto se svazek uzavíraný v kostele nazývá manželství nerozlučné. Je to svazek, jak jsme řekli, pro každé počasí. Co tohle znamená v praktickém životě, to jsem měl kdysi, jako mladý kaplan příležitost pozorovat zblízka.

To se tenkrát důkladně naboural můj pan farář na motocyklu a pobyl dlouhé týdny v nemocnici. Druhý dlouhodobý ležák na tom pokoji byl jeho spolužák z rodiště. Byl to železničář - posunovač - a vlak mu přejel nohy právě v kotnících. Teď tu ležel a čekal až se mu zhojí pahýly.

A do té nemocniční postele mu přinesli doporučený dopis z právní poradny. Jeho manželka podávala návrh na rozluku manželství. Pro toho chlapce to byla zřejmě horší tragedie, než to, co se mu stalo na nádražíů. Ani jsme si netroufali vyptávat se ho na to. Při návštěvě pana faráře mu známí pověděli: Byl ženatý asi půl roku, bydleli u jeho rodičů. Když se mu to stalo, manželka si poplakala, pak přejela maminka, sbalila do kufru její prádlo a řekla: "Naše Miluška si mrzáka nebrala." - A odvezla si Milušku domů. Z právního hlediska měla snad pravdu. Smlouva přestala být pro Milušku výhodnou.

Z křesťanského hlediska to správné nebylo. Křesťanka by za ním přišla a řekla: "Nic si z toho, Ludvíku, nedělej! Vždyť máš nohy, - máš mé! Vždyť jsme jedno tělo. Neboj! Budeme na všechno dva."

Dobrovolnost

Při svatbě se Vás budu ptát, zda se berete dobrovolně - tedy proto, že se máte rádi. A zda se berete nerozlučně - tedy proto, že chcete stát při sobě při všem, co přijde, ať dobré nebo zlé. Kdybyste takový úmysl neměli, pak byste neměli právo na sňatek v kostele.

Kdybyste si např. řekli: " No, zkusíme to spolu - a kdyby nám to nějak nešlo, však se můžeme zase rozejít" - tohle by možná stačilo k sňatku na úřadě, ale já bych vám církevní sňatek musel odmítnout.

Svátost

Ano, křesťanské manželství je svazek dvou lidí, kteří si nabízejí ruku ke společné cestě životem za každého počasí. A kdo to tak nebere, nemá právo církevní sňatek uzavírat.

My uzavíráme v kostele sňatek jako svátost: před svým svědomím, před Bohem. Jako darování se jeden druhému v lásce Ježíše Kista.

Riziko

Je to velké riziko? Je. Že manželství je "rizikové pracoviště", to věděli lidé už v dávných dobách. Znáte asi staré přísloví:

"Kdo vyjíždí na moře, pomodli se. Kdo táhneš do války, pomodli se dvakrát. Kdo vstupuješ do manželství, pomodli se třikrát."

Je to riziko. Ale když se to podaří, je výsledek tak veliký, že každému normálnímu a rozumnému člověku stojí za to, to riziko podstoupit.

Co získáte jestli se vám vaše manželství vydaří? Získáte domov Uchráníte se osamělosti Prožijete plné lidství Na vaši společnou cestu životem vám vyprošuji Boží požehnání ať se naplní to, co stojí v těchto verších:

"Milovat neznamená jen mít rád, milovat je uvěřit a opravdu znát, milovat je odpustit a znovu si podat ruce, milovat je rozdělit duši i srdce."

Nahoru

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu