leden

Datum Jméno Příjmení Poznámka
1.      
2.      
3.      
4.      
5.      
6.      
7.      
8.      
9.      
10.      
11.      
12.      
13.      
14.      
15.      
16. po Jaroslava Bartošová NOVĚ BYLA ZAVEDENA SLUŽBA
17. út není mše sv   LEKTORŮ I V ČTENÍ PŘÍMLUV,
18. st Jaroslava Kubíková tzn. LEKTOR, KTERÝ MÁ SLUŽBU
19. čt Anna Říhová NA ČTENÍ BUDE ČÍST I PŘÍMLUVY.
20. pá Věra Hostinová V PŘÍPADĚ, ŽE BUDOU NA MŠI SV.
21. so Marie Petrlová

MINISTRANTI, BUDOU PŘÍMLUVY 

ČÍST ONI

22. 1. 3. neděle v mezidobí 8.00 Jaroslava BARTOŠOVÁ
Marie PETRLOVÁ
10.00 Růžena ŠEVČOVIČOVÁ
Jana KRÁSNÁ
23. po Božena Benešová  
24. út není mše sv.    
25. st Božena Kořínková  
26. čt Marie Uhrová  
27. pá Růžena Ševčovičová  
28. so Hana Tučková  
29. 1. 29. neděle v mezidobí 8.00 Božena BENEŠOVÁ
Marie CIPRYSOVÁ
10.00 Anna ŘÍHOVÁ
Věra HOSTINOVÁ
30. po Cyril Bartoš  
31. út není mše sv.    

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

 

 

MODLITBY