Zápis farní rady ze dne 1.10.2012

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 1.10.2012

 

Přítomni: Švirga Rostislav, Michalica František, Bartoš Pavel, Uher Petr, Krásná Jana, Kořínková Božena, Tučková Hana, Ing. Švirgová Pavla, Hostinová Věra, Uhrová Marie, Šuláková Markéta za Cyrila Bartoše.

 

  1. Dušičková pobožnost na hřbitově – členové se nesjednotili na termínu. Pan farář navrhuje buď v neděli 28.10. nebo v neděli 4.11. Paní Krásná má dotaz, kdy je týden plnomocných odpustků – pan farář odpovídá, že od 2.11.po dobu 8 dnů. Proto by bylo vhodnější udělat pobožnost na hřbitově v neděli 4.11. Zatím nebylo rozhodnuto.
  2. Návštěva Sv. Mikuláše v kostele bude v neděli 2.12. v 16 hodin. Do kostela budou umístěny pokladničky na nadílku pro děti.
  3. Na páteční mše sv. pro děti pro dobu adventu budou zakoupeny papírové lucerničky, které budou děti na tuto mši nosit a zapalovat svíčky jim bude paní Hostinová.
  4. Dětské mše sv. jsou vždy v pátek, ale nebudou o prázdninách a v době školního volna.
  5. Pan farář navrhuje, aby vždy 1x za měsíc měly děti svoji mši svatou s tím,  že by si celou mši doplňovaly zpěvy, čtením, přímluvami apod.
  6. Bude se pokračovat v biblických hodinách – vždy 1x za čtrnáct dnů v liché týdny.
  7. V říjnu by měla být poslední splátka půjčky ve výši 20 tis. Kč městu.
  8. P. Tučková má dotaz, zda budou v kostele kalendáře – zatím nebyly dodány, ale jsou slíbeny v měsíci říjnu.
  9. P. Tučková informuje, že již jsou obsazeny téměř všechny dny do konce roku úmysly mší svatých.

 

 

 

Zapsala: Hana Tučková

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52