Zápis farní rady ze dne 1.10.2012

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 1.10.2012

 

Přítomni: Švirga Rostislav, Michalica František, Bartoš Pavel, Uher Petr, Krásná Jana, Kořínková Božena, Tučková Hana, Ing. Švirgová Pavla, Hostinová Věra, Uhrová Marie, Šuláková Markéta za Cyrila Bartoše.

 

  1. Dušičková pobožnost na hřbitově – členové se nesjednotili na termínu. Pan farář navrhuje buď v neděli 28.10. nebo v neděli 4.11. Paní Krásná má dotaz, kdy je týden plnomocných odpustků – pan farář odpovídá, že od 2.11.po dobu 8 dnů. Proto by bylo vhodnější udělat pobožnost na hřbitově v neděli 4.11. Zatím nebylo rozhodnuto.
  2. Návštěva Sv. Mikuláše v kostele bude v neděli 2.12. v 16 hodin. Do kostela budou umístěny pokladničky na nadílku pro děti.
  3. Na páteční mše sv. pro děti pro dobu adventu budou zakoupeny papírové lucerničky, které budou děti na tuto mši nosit a zapalovat svíčky jim bude paní Hostinová.
  4. Dětské mše sv. jsou vždy v pátek, ale nebudou o prázdninách a v době školního volna.
  5. Pan farář navrhuje, aby vždy 1x za měsíc měly děti svoji mši svatou s tím,  že by si celou mši doplňovaly zpěvy, čtením, přímluvami apod.
  6. Bude se pokračovat v biblických hodinách – vždy 1x za čtrnáct dnů v liché týdny.
  7. V říjnu by měla být poslední splátka půjčky ve výši 20 tis. Kč městu.
  8. P. Tučková má dotaz, zda budou v kostele kalendáře – zatím nebyly dodány, ale jsou slíbeny v měsíci říjnu.
  9. P. Tučková informuje, že již jsou obsazeny téměř všechny dny do konce roku úmysly mší svatých.

 

 

 

Zapsala: Hana Tučková

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu