Zápis farní rady ze dne 1.10.2012

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 1.10.2012

 

Přítomni: Švirga Rostislav, Michalica František, Bartoš Pavel, Uher Petr, Krásná Jana, Kořínková Božena, Tučková Hana, Ing. Švirgová Pavla, Hostinová Věra, Uhrová Marie, Šuláková Markéta za Cyrila Bartoše.

 

  1. Dušičková pobožnost na hřbitově – členové se nesjednotili na termínu. Pan farář navrhuje buď v neděli 28.10. nebo v neděli 4.11. Paní Krásná má dotaz, kdy je týden plnomocných odpustků – pan farář odpovídá, že od 2.11.po dobu 8 dnů. Proto by bylo vhodnější udělat pobožnost na hřbitově v neděli 4.11. Zatím nebylo rozhodnuto.
  2. Návštěva Sv. Mikuláše v kostele bude v neděli 2.12. v 16 hodin. Do kostela budou umístěny pokladničky na nadílku pro děti.
  3. Na páteční mše sv. pro děti pro dobu adventu budou zakoupeny papírové lucerničky, které budou děti na tuto mši nosit a zapalovat svíčky jim bude paní Hostinová.
  4. Dětské mše sv. jsou vždy v pátek, ale nebudou o prázdninách a v době školního volna.
  5. Pan farář navrhuje, aby vždy 1x za měsíc měly děti svoji mši svatou s tím,  že by si celou mši doplňovaly zpěvy, čtením, přímluvami apod.
  6. Bude se pokračovat v biblických hodinách – vždy 1x za čtrnáct dnů v liché týdny.
  7. V říjnu by měla být poslední splátka půjčky ve výši 20 tis. Kč městu.
  8. P. Tučková má dotaz, zda budou v kostele kalendáře – zatím nebyly dodány, ale jsou slíbeny v měsíci říjnu.
  9. P. Tučková informuje, že již jsou obsazeny téměř všechny dny do konce roku úmysly mší svatých.

 

 

 

Zapsala: Hana Tučková

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

Vzhledem k přesunu ČR do 5. stupně PES od 27.12.2020 budou všechny bohoslužby opět jen online.

 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS PŘÍCHÁZÍ ONLINE

Pandemie koronaviru covid-19 a s tím související přijatá opatření posouvají TKS do online prostoru. Aktuální opatření protiepidemického systému (PES) nedovolují uskutečnit "koledu" v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Proto máte možnost se v době 1.-24.1.2021 zapojit do "virtuální" sbírky. 

Podpořit TKS můžete zde. Děkujeme!

ONLINE KASIČKA

INFORMACE O SBÍRCE V BRNĚNSKÉ DIECÉZI

MOTIVAČNÍ VIDEO K LETOŠNÍ SBÍRCE

 
 
FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
 
 
 

MODLITBY