Zápis farní rady ze dne 14.05.2012

Z Á P I S

ze schůze farní rady ze dne 14.05.2012

 

  1. Proběhlo jednání s panem Miroslavem Hakalou (firma Hakalík), který má v zahradě fary umístěnu reklamu. Podle nájemní smlouvy platí v naturáliích v hodnotě 5.000,- Kč za rok. Byl osloven s tím, že by bylo vhodné změnit způsob platby na finance. Pan Hakala nesouhlasí s částkou v hotovosti ve výši 5.000,- Kč, ale pouze s částkou 2.500,- Kč. Pokud by to v naturáliích, zůstává výše na 5.000,- Kč. Farní rada má rozhodnout, jaký způsob platby bude v dalším období. Jednohlasně bylo schváleno, že pan Hakala bude platit v naturáliích a maso bude použito na vaření pro kněze na rekolekci, zpovídání, případně další akce pro děti a mládež.
  2. Pan  farář informuje o tom, že naše farnost byla částečně osvobozena od odvodu peněz na biskupství (desátků), neboť stále splácíme půjčku na opravu věže kostela.

Dále pan farář informuje, že jsme dostali 37 kusů magnetek, které se prodávají za cenu 50,- Kč a tyto peníze jsou vlastně jako forma sbírky na setkání mládeže ve Žďáru na Sázavou. Členové farní rady si většinu magnetek zakoupili.

  1. Pan Bartoš informuje, že proběhla schůzka s panem Pospíšilem ohledně elektroinstalace a rozmístění osvícení v kostele. Pan Bartoš a pan Prajka se pojedou podívat do Dolních Bojanovic, kde toto pan Pospíšil již provedl. Navrhuje vše dělat na etapy a dle požadavků naší farnosti. Předběžná kalkulace je 75-85 tis. Kč. Nesplňujeme podmínky pro výběrové řízení, proto každá nabídka firem by nás stála 7.500,- Kč. Tento týden nám má předložit nabídku firma ELEK pan František Bartoš, který také přiveze na ukázku infrazářiče a panely.

Pan Prajka se přiklání k topení infrazářiči. Pro loď kostela by byla předběžná cena asi 68 tis. Kč. Je však problém s vytápěním presbytáře a sakristie, což by se muselo řešit plynovým topením.

Momentálně se splácí půjčka na opravu věže kostela, takže zatím můžeme pouze plánovat, ale nic nedělat.

  1. Pan Prajka má požadavek, aby Ing. Pavla Švirgová chodila na schůze farní rady, protože veškeré požadavky a informace jsou na ni tlumočeny přeneseně. Pan farář souhlasí.
  2. Paní Uhrová – mluvila s panem Hlaváčem ohledně prodeje střešní krytiny, která zbyla z opravy. Pan Hlaváč je ochoten nabídnout tuto krytinu na některou kapličku nebo podobnou stavbu, ale zároveň doporučuje dát nabídku do novin. Nabídka bude zveřejněna po sdělení ceny panem Hlaváčem.
  3. Připravuje se:

slavnost 1. Sv. přijímání – 3.6. – rodiče si vše zajistí.

 Veřejná oslava Božího těla – 10.6. – bude připraveno vše jako obvykle – mše bude podle počasí na Náměstí. Dále budou připraveny oltáře, ke kterým půjde průvod s Nejsvětější svátostí oltářní.

V sobotu 26.5. bude ráno mše svatá, večer ve 20 hodin bude svatodušní vigilie.

14.-19.8.2012 – Pouť rodin veŽďáru na Sázavou.

       7. Paní Tučková informuje o přípravách na akci Noc kostelů, která proběhne 1.6.. Do této akce je zapojeno asi 30 farníků, kteří mají rozděleny úkoly. Tyto se na schůzích organizátorů stále upřesňují. Příprava probíhá dle plánu a ke spokojenosti organizátorů.

       8.  Paní Uhrová informuje, že v neděli 13.5. proběhla pouť do Žarošic – vše v  pořádku. Na pondělí svatodušní  - 28.5. by mohla být pouť do Šaštína, kde je pravidelně v 10 hodin mše sv. pro důchodce a nemocné. Na sobotu 28.7.  se plánuje pouť na Sv. Hostýn.

       9. Připomínka farníků – májové pobožnosti jsou velmi brzo. Většině žen tato hodina nevyhovuje. Doporučí posunout začátek májových pobožností aspoň o půl hodiny a pak mši svatou. Pan farář souhlasí.

9. Příští schůze farní rady bude v pondělí 11.6.2012

 

Zapsala: Hana Tučková

 

 

 

 

             

 

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE

 

 

MODLITBY