Zápis z farní rady dne 15.08.2017

Zápis

ze schůze farní rady v Lanžhotě dne 15.08.2017

Přítomni: Děkan P. Chyba, farář P. Römer, Jaroslava Kubíková, Jiří Kubík, Radmila Bartošová, Pavel Bartoš, Petr Beneš, Jaroslava Bartošová, Helena Svačinová, Markéta Šuláková, Věra Hostinová, Josef Tuček, Hana Tučková.

Omluveni: Marie Prajková, Josef Uher

  1. Pan děkan P. Josef Chyba se dnes zúčastnil mše svaté, kde uvedl do farnosti Lanžhot nového pana faráře P. Pavla Römera. P. Pavel již sloužil mše svaté v neděli, kde se představil farníkům. Na dnešní schůzi byl seznámen se členy farní rady a s prací farní rady. Panu faráři budou poskytnuty mailové adresy a telefonní čísla jednotlivých členů.
  2. Pan děkan informoval o rozdělaných akcích v rámci opravy a údržba kostela a fary. Po vichřici, která byla v minulém týdnu jsou sjety některé části střešní krytiny na kostele. Bude nutné pozvat firmu, která střechu dělala, a která je ještě v záruce, aby ji opravila. Rovněž není dokončena revize hromosvodů. Byl zde stavební technik a ten zjistil, že je nutné udělat celý svod hromosvodu do chodníku a zazemnit. Je tedy nutné jednat se starostou a domluvit provádění prací na veřejném prostranství v rámci dokončení hromosvodů a v případě opravy celého náměstí vybudovat bezbariérový přístup do kostela.

Ve špatném stavu jsou hliníkové rozvody k akumulačním kamnům v kostele a staré akumulační kamna. Musí se také dokončit – vyměnit hliníkové dráty ve vedení a koupit nová akumulační kamna.

Obnova nivelační značky na kostele a připevnění paprsku u piety Panny Marie bolestné.

  1. Oprava varhan –byli zde odborníci, kteří zjišťovali rozsah nutných oprav, případně generální opravy varhan. Varhany jsou ve špatném stavu, každý měsíc je sbírka na jejich opravu a jsou lidé, kteří se opravami zabývají. Předpokládaná částka za opravu bude 200 – 250 tis. Kč. Je nutné napsat žádost o provedení opravy – kontakt má pan Petr Beneš a paní Markéta Šuláková.
  2. Paní Tučková otevřela otázku letošních hodů, které budou již za měsíc. Protože nejsou stárci, půjde v neděli průvod ke starostovi a v pondělí by se šlo na faru pro pana faráře. Otec Pavel není proti a souhlasí s tím, že krojovaný průvod přijde v pondělí na faru. Ještě do hodů bude schůze farní rady, na které si členové rozeberou úkoly pro zajištění všeho potřebného na hodovou návštěvu chasy.
  3. Dále se členové domluvili, že pana faráře budou seznamovat s průběhem jednotlivých svátků a slavností tak, jak budou nabíhat. Také budou pomáhat s organizací a zajišťováním všeho potřebného.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz