Zápis z farní rady dne 15.08.2017

Zápis

ze schůze farní rady v Lanžhotě dne 15.08.2017

Přítomni: Děkan P. Chyba, farář P. Römer, Jaroslava Kubíková, Jiří Kubík, Radmila Bartošová, Pavel Bartoš, Petr Beneš, Jaroslava Bartošová, Helena Svačinová, Markéta Šuláková, Věra Hostinová, Josef Tuček, Hana Tučková.

Omluveni: Marie Prajková, Josef Uher

  1. Pan děkan P. Josef Chyba se dnes zúčastnil mše svaté, kde uvedl do farnosti Lanžhot nového pana faráře P. Pavla Römera. P. Pavel již sloužil mše svaté v neděli, kde se představil farníkům. Na dnešní schůzi byl seznámen se členy farní rady a s prací farní rady. Panu faráři budou poskytnuty mailové adresy a telefonní čísla jednotlivých členů.
  2. Pan děkan informoval o rozdělaných akcích v rámci opravy a údržba kostela a fary. Po vichřici, která byla v minulém týdnu jsou sjety některé části střešní krytiny na kostele. Bude nutné pozvat firmu, která střechu dělala, a která je ještě v záruce, aby ji opravila. Rovněž není dokončena revize hromosvodů. Byl zde stavební technik a ten zjistil, že je nutné udělat celý svod hromosvodu do chodníku a zazemnit. Je tedy nutné jednat se starostou a domluvit provádění prací na veřejném prostranství v rámci dokončení hromosvodů a v případě opravy celého náměstí vybudovat bezbariérový přístup do kostela.

Ve špatném stavu jsou hliníkové rozvody k akumulačním kamnům v kostele a staré akumulační kamna. Musí se také dokončit – vyměnit hliníkové dráty ve vedení a koupit nová akumulační kamna.

Obnova nivelační značky na kostele a připevnění paprsku u piety Panny Marie bolestné.

  1. Oprava varhan –byli zde odborníci, kteří zjišťovali rozsah nutných oprav, případně generální opravy varhan. Varhany jsou ve špatném stavu, každý měsíc je sbírka na jejich opravu a jsou lidé, kteří se opravami zabývají. Předpokládaná částka za opravu bude 200 – 250 tis. Kč. Je nutné napsat žádost o provedení opravy – kontakt má pan Petr Beneš a paní Markéta Šuláková.
  2. Paní Tučková otevřela otázku letošních hodů, které budou již za měsíc. Protože nejsou stárci, půjde v neděli průvod ke starostovi a v pondělí by se šlo na faru pro pana faráře. Otec Pavel není proti a souhlasí s tím, že krojovaný průvod přijde v pondělí na faru. Ještě do hodů bude schůze farní rady, na které si členové rozeberou úkoly pro zajištění všeho potřebného na hodovou návštěvu chasy.
  3. Dále se členové domluvili, že pana faráře budou seznamovat s průběhem jednotlivých svátků a slavností tak, jak budou nabíhat. Také budou pomáhat s organizací a zajišťováním všeho potřebného.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu