Zápis z jednání farní pastorační rady dne 30.4.2018


Z Á
P I S


z jednání
farní pastorační rady v Lanžhotě dne 30.04.2018

Přítomni: Bartošová Jaroslava, Prajková Marie,
Šuláková Markéta, Bartoš Pavel, Tuček Josef, Beneš Petr, Svačinová Helena,
Kubíková Jaroslava, Tučková Hana, otec Pavel.

Byla provedena kontrola úkolů z jednání farní
rady:

1.      Zábradlí
ke vstupu do sakristie a na faru je zadáno uměleckému kováři Petru Uhrovi,
který slíbil provedení během měsíce května.

2.      Okna
do přístavku ve dvorní části fary - mají být hotovy během května panem
Kořínkem, rovněž položení chybějící části dlažby provede během května Cyril
Bartoš.

3.      Je
potřeba dodělat malování na faře a to kanceláře, kuchyňky a bytu kněze - pan Krásný
slíbil provést ve květnu - po 20.5.

4.      Pan
farář žádal biskupství o vyjádření k malování ornamentů v kostele způsobem
malování na zdi (jak bylo kdysi již provedeno). Biskupství se k tomuto vyjádřilo
negativně, generální vikář není nakloněn k malování ornamentů.

5.      Brigáda
na úklidu dvorní části fary - bylo vyklizeno část přístavků, ale dle možností a
volného času se bude pokračovat tak, aby fara byla uklizena.

6.      V zahradě
zůstal nevyužití železný rám o reklamní tabule, který bude odstraněn.

Dále bylo projednáno:

7.      Pan
farář má připomínky k neuspořádaným židličkám a různým lavicím v zadní
části kostela a na bočních stranách. Lavičky ani židličky nejsou stejné a nepůsobí
pěkně ani na návštěvníky kostela, ani na ostatní věřící. Farní rada navrhuje
pořídit jednotné lavičky tapecírované jak do zadní části ke vchodu, tak na
boky. Požádáme pana Cyrila Bartoše, zda by to časově zvládl a lavičky udělal.
Potom by se odstranily židličky.

8.      Pan
farář má otázku, kdy se znovu posvěcovat obnovení socha Jana Nepomuckého. Paní
Tučková odpovídá, že to bylo plánované na 13.5., ale tento datum není jistý.
Zjistí, zda je již stanovený datum a bude pana faráře informovat.

9.      Májové
pobožnosti - budou vždy před večerní mší svatou v pondělí, středu a pátek
a v neděli odpoledne ve 14.30 hodin.

10.  5.5.
se koná ministrantská pouť v kostele Vranov u Brna, které se pan farář s našimi
ministranty zúčastní. Tato pouť je vždy 1x za 3 roky za účasti pana biskupa.

11.  12.5.
se koná farní pouť. Paní Tučková zajistila autobus u pana Škápíka, pan farář
zajišťuje všechno ostatní, tzn. program i společný oběd. Odjezd bude v 6.30
hodin od kostela. V Číhošti se koná smírná duchovní obnova, které se
zúčastníme, včetně modlitby růžence, v 9.30 hodin je zde mše svatá, pak
bude prohlídka fary, kde je vzpomínka na pátera Toufara. Ve 12 hodin je
zajištěn oběd v restauraci obce Bohdaneč. Ve 14.30 hodin se odjede na
Želiv, kde bude prohlídka kláštera a kostela. Místa v autobuse jsou
obsazena.

12.  16.6.
se koná pouť na Turzovku, kterou pořádá paní Lutzová a zúčastní se i pan farář.
Ještě jsou nějaká volná místa.

13.  27.5.
se koná první svaté přijímání - organizují si rodiče dětí.

14.  Za
týden 3.6 je vnější oslava Božího těla - budou připraveny 4 oltáře. První bude
v kostele, druhý na Náměstí, dále u Prajkových a čtvrtý u Bartošových.
Půjde se opačným směrem jak je zvykem, aby se zachoval jednosměrný provoz ulicí
Havlíčkovou a Komenského. Muži musí zajistit odklon dopravy po dobu průvodu.

15.  Ke
konci školního roku navrhuje pan farář organizovat farní den a to v neděli
24.6. odpoledne. Farníci by si přinesli nějaké občerstvení, koupilo by se něco
na opékání a na dvoře fary by se mohlo sedět a bavit se spolu. Toto bude ještě
upřesněno na další schůzi farní rady, která bude v pondělí 4. 6.A


AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz