Zápis z jednání farní pastorační rady konané dne 04.06.2018


Z Á
P I S


ze
schůze farní pastorační rady v Lanžhotě konané dne 04.06.2018

Přítomni: Bartoš Pavel, Bartošová Radmila, Bartošová
Jaroslava, Beneš Milan, Šuláková Markéta, Prajková Marie, Kubíková Jaroslava,
Tuček Josef, Tučková Hana, otec Pavel.

1.      Žehnání
zrestaurované sochy Jana Nepomuckého - zatím není termín konání této akce.

2.      Tradiční
Cyrilo Metodějská pouť do Mikulčic - protože se dá na toto poutní místo dojet i
autem, pojedou zájemci svými vlastními auty.

3.      Adorační
den v naší farnosti je vždy 9. července. Letos to vychází na pondělí. Ráno
bude vystavena Nejsvětější svátost, celý den adorace a večer mše svatá.

4.      Farní
odpoledne uspořádáme v neděli 24.06.2018, od 15 hodin. Začátek bude v kostele
požehnáním a pak na dvoře fary. Organizační záležitosti:

-         
Ještě je potřeba odvézt nějaký nepořádek
na sběrný dvůr - zajistí J. Tuček

-         
Stoly a lavice - pí Tučková požádá
pracovníky obce o přenesení stolů a lavic z kina na faru (pátek 22.6.).
Bude potřeba 12 ks stolů a k nim lavice a dále lavice k ohni na
zahradu

-         
Zvlášť bude pozvána chasa jako poděkování
za účast na průvodu Božího těla - pí Tučková

-         
V kostele pan farář vyhlásí, že tato
akce je jednou z poděkování za kostelní sbírky a anonymní dary na opravu
varhan

-         
Budou objednány v řeznictví Hakalík
špekáčky na opékání - pí Tučková, která dále zajistí chleba, hořčici a kečup,
citrony, brambůrky. Sladké pečivo - budou vyzváni farníci, aby něco upekli a
přinesli.

-         
U pana Zdeňka Uhra domluví pí Tučková
půjčení výčepu na pivo a nealko a zároveň objedná pivo a nealko - žluté limonády
a kofole. Víno - bude požádán pan Josef Uher - vinařství a slíbil také pan
Josef Tuček.

-         
Papírové tácky na uzeniny jsou na faře.

-         
Od 16 do 20 hodin vystoupí cimbálová
muzika DUR

-         
Zatím se řeší zapůjčení skákacího hradu -
p Beneš

-         
Zábavu pro děti vymyslí a zajistí pan Petr
Beneš s pomocníky

-         
Odměny pro děti za soutěže - zakoupí otec
Pavel v Makru

-         
Večer se nabízí možnost promítání filmu.
Bylo by to ale až po 21 hodině, kdy bude tma. Lidé půjdou v pondělí do
práce, tak nevíme, zda toto realizovat. Bude rozhodnuto operativně.

-         
V případě dalších organizačních
záležitostí budou členové farní rady obeslání mailem, nebo telefonicky.

5.      Ve
středu 20.06.v 17 hodin bude brigáda na faře, aby se upravilo prostranství
dvora, umylo potřebné nádobí a vše připravilo na neděli.

6.      Další
schůze farní rady je plánována na pondělí 27.08.2018.

Zapsala: Hana Tučková


POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52