Zápis z jednání farní pastorační rady konané dne 04.06.2018


Z Á
P I S


ze
schůze farní pastorační rady v Lanžhotě konané dne 04.06.2018

Přítomni: Bartoš Pavel, Bartošová Radmila, Bartošová
Jaroslava, Beneš Milan, Šuláková Markéta, Prajková Marie, Kubíková Jaroslava,
Tuček Josef, Tučková Hana, otec Pavel.

1.      Žehnání
zrestaurované sochy Jana Nepomuckého - zatím není termín konání této akce.

2.      Tradiční
Cyrilo Metodějská pouť do Mikulčic - protože se dá na toto poutní místo dojet i
autem, pojedou zájemci svými vlastními auty.

3.      Adorační
den v naší farnosti je vždy 9. července. Letos to vychází na pondělí. Ráno
bude vystavena Nejsvětější svátost, celý den adorace a večer mše svatá.

4.      Farní
odpoledne uspořádáme v neděli 24.06.2018, od 15 hodin. Začátek bude v kostele
požehnáním a pak na dvoře fary. Organizační záležitosti:

-         
Ještě je potřeba odvézt nějaký nepořádek
na sběrný dvůr - zajistí J. Tuček

-         
Stoly a lavice - pí Tučková požádá
pracovníky obce o přenesení stolů a lavic z kina na faru (pátek 22.6.).
Bude potřeba 12 ks stolů a k nim lavice a dále lavice k ohni na
zahradu

-         
Zvlášť bude pozvána chasa jako poděkování
za účast na průvodu Božího těla - pí Tučková

-         
V kostele pan farář vyhlásí, že tato
akce je jednou z poděkování za kostelní sbírky a anonymní dary na opravu
varhan

-         
Budou objednány v řeznictví Hakalík
špekáčky na opékání - pí Tučková, která dále zajistí chleba, hořčici a kečup,
citrony, brambůrky. Sladké pečivo - budou vyzváni farníci, aby něco upekli a
přinesli.

-         
U pana Zdeňka Uhra domluví pí Tučková
půjčení výčepu na pivo a nealko a zároveň objedná pivo a nealko - žluté limonády
a kofole. Víno - bude požádán pan Josef Uher - vinařství a slíbil také pan
Josef Tuček.

-         
Papírové tácky na uzeniny jsou na faře.

-         
Od 16 do 20 hodin vystoupí cimbálová
muzika DUR

-         
Zatím se řeší zapůjčení skákacího hradu -
p Beneš

-         
Zábavu pro děti vymyslí a zajistí pan Petr
Beneš s pomocníky

-         
Odměny pro děti za soutěže - zakoupí otec
Pavel v Makru

-         
Večer se nabízí možnost promítání filmu.
Bylo by to ale až po 21 hodině, kdy bude tma. Lidé půjdou v pondělí do
práce, tak nevíme, zda toto realizovat. Bude rozhodnuto operativně.

-         
V případě dalších organizačních
záležitostí budou členové farní rady obeslání mailem, nebo telefonicky.

5.      Ve
středu 20.06.v 17 hodin bude brigáda na faře, aby se upravilo prostranství
dvora, umylo potřebné nádobí a vše připravilo na neděli.

6.      Další
schůze farní rady je plánována na pondělí 27.08.2018.

Zapsala: Hana Tučková


AKTUALITY

 

 

 

 

Stav donátorství ve farnosti: Aktuální Tabulka 15.11.2022.svg

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz