Zápis z jednání farní rady ze dne 30. ledna 2012

Z Á P I S

z jednání farní rady ze dne 30.01.2012

 

Přítomni:

P. Josef Chyba, Miroslav Prajka, Pavel Bartoš, František Michalica, Petr Uher, Cyril Bartoš, Marie Uhrová, Anna Straková, Věra Hostinová, Božena Bartošová, Božena Kořínková, Jana Krásná, Hana Tučková.

 

Omluveni: Rostislav Švirga

 

 1. Schůzi farní rady zahájil P.Josef Chyba. Byla mu předána gratulace k jeho narozeninám a malý dárek.

 

 1. Byly stanoveny termíny dalších schůzi farní rady a to: 19.03, 16.04., 14.05.. Tyto termíny budou umístěny na webových stránkách farnosti.

 

 1. P. Josef Chyba objasnil možnosti instalace topení v kostele. Vidí to jako přednostní věc, která by se měla v kostela udělat. Oslovil firmu z Třebíče, která dělá stavební úpravy a topení. Dodá během 14 dnů předpokládané náklady na podlahové topení, které by bylo nejvýhodnější.

 

 • topení by bylo ve dvou okruzích. 1. okruh – sakristie a presbytář, 2. okruh v kostele. Musely by se odstranit dlaždice a vybrat asi 15 cm zeminy, kam by se pak uložilo topení, dále pod lavicemi ve tvaru hadu. Kde je mramorová dlažba – topení nedělat. Byla by možnost splátkového kalendáře. Farní rada navrhuje dát na rozhodnutí všem farníkům, neboť na financování se budou podílet všichni formou sbírek. Dopředu rozdat lístky s vypsanými možnostmi provedení prací včetně ušetřených nákladů na topení pro příští roky s tím, aby se farníci během týdne vyjádřili tak, že lístky napíší svůj názor. P.Josef vysvětluje, že celé topení by stálo asi 300 tisíc a každý rok by se ušetřilo na topení asi 35 tis. Kč. Pan farář podá žádost na Město Lanžhot o možnost prominutí zůstatku půjčky nebo odkladu, aby mohlo být topení do kostela pořízeno.

 

 1. Pan Miroslav Prajka – začalo se s rekonstrukcí elektřiny, výměna elektrických kabelů je hotová mimo plochy u betléma. Na varhany se musel vyměnit celý přívod.

23.1. byl na jednání s firmou KOMLUX, která dělala ovládání na zvony. Slíbili, že zakreslí to, co udělali v předchozích letech. Navrhuje odstranit osvětlení oltáře a nahradit novým, vyhovujícím.

Má dotaz, zda při hlavním vchodu do kostela zůstane vitrína s novým osvětlením, dále by potřeboval vyjádření zpěváků, jak si představují osvětlení na kúru.

 

 1. Pan farář se chce setkat s ekonomickou radou farnosti, kterou tvoří pí. Benešová, p. Bartoš Josef a pí. Hana Tučková.

 

 1. Dále vyzývá pan farář k návrhu pastoračních aktivit ve farnosti – členové farní rady navrhují: farní odpoledne v měsíci červnu, ministranti – 3denní výlet, provedení alespoň jedná májové pobožnosti mimo kostel, besedu s Pavlem Svačinou, promítání pro mladé, pozvání misionáře do farnosti a zhodnocení misií pro roce. Paní Uhrová seznamuje s termíny farních poutí:

 

 • 30.3. odpolední farní pouť do Šaštína – za usmíření hříchů ve farnosti
 • 13.5. . odpolední farní pouť do Žarošic k Panně Marii Fatimské
 • 16.6. – celodenní pouť na sv.Hostýn (místo dušičkové, kdy je vždy špatné počasí)
 • 05.07. – odpolední pouť do Mikulčic – Cyrilometodějská
 • 12.08. – případně pouť do Marienky (Marietálu). Poutě budou konány dle zájmu farníků.
 1. Paní Tučková – zda by nebylo možné na webových stránkách upravit rozpis lektorů vždy na celý měsíc vcelku. Nyní jsou neděle zvlášť a všední dny zvlášť. Myslí, že zcelením dnů do měsíce bude tabulka přehlednější.

 

8.  Schůze byla ukončena poděkováním P. Bohu za dary a milosti v uplynulém období s prosbou možnosti prohlubování víry a uplatňování v každodenním životě.

 

Zapsala Hana Tučková

 

 

Zde můžete psát...

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE

 

 

MODLITBY