Zápis z jednání farní rady dne 02.09.2013

Z Á P I S

ze schůze farní rady v Lanžhotě konané dne 02.09.2013

 

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Bartoš Pavel, Bartošová Anežka, Straková Anna, Uhrová Marie, Švirgová Pavla, Bartošová Božena, Krásná Jana, Kořínková Božena, Tučková Hana

 

  1. Pan farář seznámil  přítomné s návrhem T-mobilu na umístění antén a dalšího zařízení na věž kostela. Farní rada doporučuje podepsat smlouvu s upřesněnými podrobnostmi (výše nájmu, údržbu) a co nejméně porušit opravené zdi přístupu na věž. Umístění antén tak, aby minimálně narušily architektonický vzhled věže.

 

  1. Anežka Bartošová seznámila s návrhem úpravy dvora fary. Přinesla 2 nákresy na možnou úpravy z přírodních materiálů. Na úpravu je možnost získat dotaci z ministerstva zemědělství se spolufinancováním farnosti (10%).  Žádost o tuto dotaci sepíše Anežka Bartošová s tím, že žadatel bude Farnost Lanžhot. Zjistí, jaké náležitosti musí žádost obsahovat a zajistí zpracování projektu na celkovou úpravu dvora. Farní rada za dvou předložených návrhů vybrala návrh B s připomínkami pro zpracování projektu. Připomínky si paní Bartošová zaevidovala a předá jej zpracovatelce projektu k řešení.

 

  1. Pan farář – seznámil s požadavkem TJ Sokol, aby pondělní mše svatá za zemřelé byla dříve než v 9 hodin z toho důvodu že zmíněná organizace pořádá zábavu na stadionu a aby účastníci mohli být jak na pobožnosti za zemřelé, tak následně na zábavě. Farní rada jednohlasně schválila začátek hodové pondělí mše svaté na 9 hodin a průvod na hřbitov v 9,45 hodin.

 

  1. Paní Tučková má dotaz, kdy bude mše svatá v pátek 27.12., neboť město plánuje ohňostroj a tento by rušil večerní mši svatou. Byla dohodnuto, že tento den bude mše svatá ráno.

 

  1. Paní Uhrová informuje, že v sobotu 12. října bude farní pouť na Sv. Hostýn.

 

  1. Pan Bartoš má dotaz, čí jsou stromy – ořešáky za farní zdí v ulici Havlíčkova. Paní Tučková odpovídá, že zřejmě obecní. Pan Bartoš žádá o ořezání větví, neboť tyto zasahují do zdí farní budovy, která je ve dvoře a zeď, protože je stará tím velmi trpí.

Paní Tučková toto přednese na městském úřadě s tím, že stromy budou ořezány v době vegetačního klidu.

 

  1. Příští schůze farní rady bude v pondělí 7. října v 18,45 hodin.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

 

 

Pořad bohoslužeb Lanžhot

Datum Hodina Úmysl
Út 21.1. 18:00 Za Michala Uhra, rodinu Uhrovu a Ševčíkovu a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
Čt 23.1. 18:00 Za Josefa Bartoše se vzpomínkou 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 26.1. 07:30 Za Marii Darmovzalovu, dceru Ludmilu se vzpomínkou 20. výročí úmrtí, dceru Svatavu a za celou zemřelou rodinu
09:00 Za farnost
     
Datum Hodina Úmysl
Út 28.1. 14:00 Pohřeb pana Jana Bartoše
Čt 30.1. 18:00 Za Ludvíka Uhra, sestru, rodiče z obou stran, za celou živou s zemřelou rodinu
Ne 2.2. 07:30 Za rodiče Gajdovy, tři syny, zetě, vnuky a za dar zdraví pro žijící rodinu
09:00 Za Růženu a Josefa Strakovy, oboje rodiče a žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 4.2. 18:00 Za Pavla Zonygu, rodiče z obou stran a celou žijící rodinu
Čt 6.2. 18:00 Za Jindřicha Jeřábka, bratra Milu, Antonína, jeho manželku a syna, rodiče Jeřábkovy, Fojtíkovy a celou živou rodinu
Ne 9.2. 07:30 Za Vojtěch Šošku, manželku Ludmilu, celou zemřelou a živou rodinu
09:00 Za Marii Uhrovou se vzp. 10. výr. úmrtí, manžela Františka, jejich rodiče a duše v očistci
     
Datum Hodina Úmysl
Út 11.2. 18:00 Za Františka Cipryse se vzp. 10. výr. úmrtí, dvoje staré rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 13.2. 18:00 Za Františka Petrlu, rodiče Františka a Marii Petrlových a rodiče Jana a Janu Noskových
Ne 16.2. 07:30 Za Františka Michalicu, manželku a celou živou i zemřelou rodinu Michalicovu
09:00 Za zemřelé rodiče Uhrovy a Příborských s prosbou o dary Ducha svatého a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
Út 18.2. 18:00 Za Annu Švirgovou, oboje rodiče a celou živou a zemřelou rodinu
Čt 20.2. 18:00 Na vlastní úmysl
Ne 23.2. 07:30 Za Jana Netopilíka, manželku, dceru, zetě, rodinu Ciprysovu a Bartošovu a dar zdraví pro živou rodinu
09:00 Za rodinu Jarcovu, Salčákovu a Hřibovu, za duše v očistci a za dar zdraví pro žijící rodinu
     
Datum Hodina Úmysl
St 26.2. 18:30 Za Růženu a Ludvíka Prajkovy, oboje rodiče a jejich děti
Čt 27.2. 18:00 Za Brunhildu Truppe, se vzp. 1. výr. úmrtí a za duše v očistci
Ne 1.3. 07:30 Za Jana Janulíka, dceru, rodiče a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro žijící rodinu
09:00 Za manžele Marii a Jana Hostinovy, oboje rodiče a celou živou a zemnřelou rodinu