Zápis z jednání farní rady dne 06.05.2013

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 06.05.2013

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Straková Anna, Uhrová Marie, Hostinová Věra. Ing. Švirgová Pavla, Bartošová Božena, Krásná Jana, Tučková Hana, Michalica František, Uher Petr, Bartoš Pavel.

 

  1. Pan farář informuje, že na internetových stránkách farnosti jsou fotografie z opravy některých částí kostela.

 

  1. V souvislosti s využitím „knížecí místnosti“ v kostele pan Cyril Bartoš upozorňuje na to, že v kostele není místnost, kde by mohly být děti v průběhu mše sv. Pro menší děti je to dlouho a jsou nepokojné, a aby nerušily ostatní věřící, tak šel pan Bartoš s menší dcerou do sakristie, kde došlo k prudší výměně názorů s panem kostelníkem, který si nepřeje, aby děti chodily do sakristie. Bylo by zapotřebí, a farní rada trvá na tom, aby pan farář veřejně vyzval věřící k větší tolerantnosti k dětem. Dále znovu upozornil na to, že nedělní hrubá mše svatá je pro děti, tudíž, komu děti vadí, aby chodili na mši svatou v jinou dobu. Dále farní rada souhlasí s tím, aby děti, které nevydrží delší dobu v kostele byly s rodiči v sakristii. Pan kostelník může po dobu mše svaté sedět na místech, kde sedí ministranti. Toto všechno ale musí pan farář oznámit veřejně, aby se předešlo dalším dohadům a spekulacím.

 

  1. V tzv. knížecí místnosti mají být umístěny muzejní exponáty. Je však zapotřebí sehnat nebo nechat udělat skříňky, do kterých by se daly věci potřebné pro kostel a na ně věci k vystavení. Zatím p. Smetana se nevyjádřil, jak se to bude dělat.

 

  1. Pan farář upozorňuje na to, že se provozuje vyhlídka na věži a není uzavřena smlouva o pronájmu. Pokud smlouva nebude uzavřena, nebude věž uzavřena.

 

  1.  Vnější oslava Božího Těla – bude v neděli 2.6.. Mše svatá bude v 9 hodin v kostele, první zastavení bude v kostele, další oltář u staré školy – Prajkových, další u Uhrových v Havlíčkově ulici, poslední na Náměstí. Zakončení a závěrečné požehnání bude ve dveřích kostela. Pan farář má požadavek, aby u oltářů bylo ozvučení – elektřina se napojí v domě, kde bude oltář, na Náměstí z podzemního vedení. Před vyjitím z kostela bude do mikrofonu oznámeno řazení průvodu tak, jak jsme zvyklí. Muzikanti – Fialenka bude doprovázet celý průvod.

 

  1. Farní tábor – Ing. Švirgová informuje, že bude v Kněždubu v době od 15. do 19.7.2013.

 

  1. Paní Tučková žádá p. faráře, aby si na další 3 měsíce (červenec, srpen, září) napsal dovolenou a nepřítomnost v Lanžhotě, aby se mohly zapsat úmysly mší svatých na tyto měsíce.

 

  1. Pan Michalica upozorňuje, že stupínek, který byl pod obětním stolem v kostele je uložen v domě čp. 184 na Náměstí. Tento se má bourat, proto bude muset být uložen někde jinde.

 

  1. Májové pobožnosti- jsou rozdělena čtení z knihy, desátek růžence. Litanie v neděli jsou zpívané, v pátek se mohou číst nebo zpívat. Bude ještě upřesněno. Děti mají rozdané básničky.

 

 

 

Zapsala: Hana Tučková

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

 

AKTUÁLNÍ INFORMACE A MOŽNOSTI POMOCI:

ŘKF MORAVSKÁ NOVÁ VES - ZDE

DIECÉZNÍ CHARITA BRNO - ZDE

 

 

MODLITBY