Zápis z jednání farní rady ze dne 2. ledna 2012

Z Á P I S

z jednání farní rady konané dne 02.01.2012

 

Přítomni:

P Josef Chyba, Bartoš Pavel, Prajka Miroslav, Uher Petr, Švirga Rostislav, Michalica František, Bartoš Cyril, Kořínková Božena, Krásná Jana, Bartošová Božena, Hostinová Věra, Straková Anna, Uhrová Marie, Tučková Hana.

 

 1. Schůzi zahájil P. Josef Chyba, přivítal přítomné v Novém roce a předal slovo p. Tučkové k provedení kontroly úkolů z poslední schůze farní rady.

 

 1. Sešla se subkomise pro stavební práce ke zhodnocení připravené projektové dokumentace a vytýčení prvořadých úkolů v oblasti stavebních oprav a úprav kostela a fary. Projekt na přístavbu dvorního křídla fary byl předán Ing. Pavle Švirgové ke konzultaci, dále jí předán návrh na zateplení stropu kostela, bezbariérový přístup do kostela. Ing. Švirgová toto prostuduje, případně prokonzultuje s dalšími stavaři a dá vyjádření.

 

 1. Drobné úkoly:
  • proběhla schůzka lektorů s tím, že paní Kořínková napíše rozpis čtení jak ve všední den, tak i v neděli. Všichni lektoři se budou střídat ve čtení nedělním i všedních dnech. Stejně tak čtení přímluv – kdo bude mít čtení epištoly, bude číst i člení přímluv, případně někdo z trojice určený na tento den. Při pohřbu bude číst ten, kdo měl mít ten den službu, nebo podle přání rodiny.
  • Sv. Mikuláš – bylo dost dětí – asi 80, chybí však děti ze základní školy.
  • Mše sv. na Nový rok za děvčata – doporučujeme spojit tuto mši svatou na svátek sv. Štěpána za chlapce i děvčata z farnosti.

 

 1. Dalším hlavním bodem byla otázka řešení topení v kostele. Pan farář seznámil přítomné s několika možnostmi:
  • topná tělesa do lavic, což nedoporučuje, protože se nahřívají hodinu
  • akumulační kamna, které by byly výhodnější, ale provoz je drahý
  • plynové topení.

            Dává farní radě na zvážení těchto možností a do příští schůze rozhodnutí.

 

 1. Pan Prajka Mir. – elektřina v kostele je ve velmi špatném stavu, je potřeba zcela nová elektroinstalace včetně nového osvětlení. Seznamuje radu s tím, že zadní kamna v kostele vůbec netopily, byl tam zkrat, ale jsou opraveny. Nyní bude dělat opravu vedení elektřiny tak, že zásuvky budou na více obvodů. Budou vyměněny kabely ve starých rozvodech a tím alespoň trochu zachrání špatnou situaci. Je však zapotřebí (podle finančních možností) nechat udělat projekt na rozvody elektřiny a osvětlení. Navrhuje za současného stavu dokoupit akumulační kamna. Pokud pan farář někde narazí na  vhodné přídavné osvětlení do kostela, poptá se na možnost zapojení a ceny.

 

 1. Schůzi zakončil P. Josef Chyba.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

Zde můžete psát...

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

Vzhledem k přesunu ČR do 5. stupně PES od 27.12.2020 budou všechny bohoslužby opět jen online.

 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS PŘÍCHÁZÍ ONLINE

Pandemie koronaviru covid-19 a s tím související přijatá opatření posouvají TKS do online prostoru. Aktuální opatření protiepidemického systému (PES) nedovolují uskutečnit "koledu" v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Proto máte možnost se v době 1.-24.1.2021 zapojit do "virtuální" sbírky. 

Podpořit TKS můžete zde. Děkujeme!

ONLINE KASIČKA

INFORMACE O SBÍRCE V BRNĚNSKÉ DIECÉZI

MOTIVAČNÍ VIDEO K LETOŠNÍ SBÍRCE

 
 
FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
 
 
 

MODLITBY