Zápis z jednání farní rady ze dne 2. ledna 2012

Z Á P I S

z jednání farní rady konané dne 02.01.2012

 

Přítomni:

P Josef Chyba, Bartoš Pavel, Prajka Miroslav, Uher Petr, Švirga Rostislav, Michalica František, Bartoš Cyril, Kořínková Božena, Krásná Jana, Bartošová Božena, Hostinová Věra, Straková Anna, Uhrová Marie, Tučková Hana.

 

 1. Schůzi zahájil P. Josef Chyba, přivítal přítomné v Novém roce a předal slovo p. Tučkové k provedení kontroly úkolů z poslední schůze farní rady.

 

 1. Sešla se subkomise pro stavební práce ke zhodnocení připravené projektové dokumentace a vytýčení prvořadých úkolů v oblasti stavebních oprav a úprav kostela a fary. Projekt na přístavbu dvorního křídla fary byl předán Ing. Pavle Švirgové ke konzultaci, dále jí předán návrh na zateplení stropu kostela, bezbariérový přístup do kostela. Ing. Švirgová toto prostuduje, případně prokonzultuje s dalšími stavaři a dá vyjádření.

 

 1. Drobné úkoly:
  • proběhla schůzka lektorů s tím, že paní Kořínková napíše rozpis čtení jak ve všední den, tak i v neděli. Všichni lektoři se budou střídat ve čtení nedělním i všedních dnech. Stejně tak čtení přímluv – kdo bude mít čtení epištoly, bude číst i člení přímluv, případně někdo z trojice určený na tento den. Při pohřbu bude číst ten, kdo měl mít ten den službu, nebo podle přání rodiny.
  • Sv. Mikuláš – bylo dost dětí – asi 80, chybí však děti ze základní školy.
  • Mše sv. na Nový rok za děvčata – doporučujeme spojit tuto mši svatou na svátek sv. Štěpána za chlapce i děvčata z farnosti.

 

 1. Dalším hlavním bodem byla otázka řešení topení v kostele. Pan farář seznámil přítomné s několika možnostmi:
  • topná tělesa do lavic, což nedoporučuje, protože se nahřívají hodinu
  • akumulační kamna, které by byly výhodnější, ale provoz je drahý
  • plynové topení.

            Dává farní radě na zvážení těchto možností a do příští schůze rozhodnutí.

 

 1. Pan Prajka Mir. – elektřina v kostele je ve velmi špatném stavu, je potřeba zcela nová elektroinstalace včetně nového osvětlení. Seznamuje radu s tím, že zadní kamna v kostele vůbec netopily, byl tam zkrat, ale jsou opraveny. Nyní bude dělat opravu vedení elektřiny tak, že zásuvky budou na více obvodů. Budou vyměněny kabely ve starých rozvodech a tím alespoň trochu zachrání špatnou situaci. Je však zapotřebí (podle finančních možností) nechat udělat projekt na rozvody elektřiny a osvětlení. Navrhuje za současného stavu dokoupit akumulační kamna. Pokud pan farář někde narazí na  vhodné přídavné osvětlení do kostela, poptá se na možnost zapojení a ceny.

 

 1. Schůzi zakončil P. Josef Chyba.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

Zde můžete psát...

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52