Zápis ze schůze farní rady 20.02.2017

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 20.02.2017

 

Přítomni: Jaroslav Bartošová, Radka Bartošová, Pavel Bartoš, Marie Prajková, Helena Svačinová, Jaroslava Kubíková, Petr Beneš, Josef Tuček, Hana Tučková, p. farář.

Omluveni: Jiří Kubík, Josef Uher

  1. Pan farář seznámil přítomné se změnou termínu 1. svatého přijímání. Rodiče se dohodli, že bude v neděli 28. května 2017.

Dále pan farář – večerní mše svaté od 20. března budou od 18 hodin.

Poděkoval paní Radce Bartošové a pomocníkům za uskutečnění příchodu sv. Mikuláše do kostela a přípravu dárků pro děti.

Dále upozorňuje, že je potřeba dodělat dveře do kostela – ještě jednou natřít a provést izolaci. V současné době jsou tam závěsy, protože mrazy byly velké a tím se zabránilo promrzání.

Kamna, která jsou v kostela umístěna jsou z větší části nefunkční – je třeba je postupně vyměňovat.

Plán – vyměnit hliníkové dráty v el. vedení kostela.

Na adresu farního úřadu chodí různé brožury. Platby za ně jdou z peněz farnosti. Paní Jar. Bartošová si některé projde a zjistí, zda má smysl je odebírat, nebo ne. V případě, že někdo z farníků by měl zájem o odebírání těchto náboženských časopisů, může si je objednat domů.

  1. Skupiny úklidu se dohodly na úklidu fary – 27. března a úklid kostela bude ještě domluven.
  2. Stromy – ořechy ve dvoře – kořeny zdvihají zeď, bylo by dobré je ořezat. Pan farář k tomu dodává, že větve, které přesahovaly zeď byly ořezány a koruny upraveny.
  3. Pavel Bartoš- zde budou osazena okna do otvorů zdi ve dvoře. Pokud se nezřídí místnost, kam se bude ukládat archivní materiál, není možné vyklízet tzv. učebnu ve dvoře, která i s garáží je v havarijním stavu.
  4. Dotaz- zda v rámci úpravy náměstí by nebylo možné provést bezbariérový vstup do kostela a opravu chodníku okolo kostela.
  5. Pan farář žádá o provedení rozpisu na páteční a nedělní křížové cesty. Texty má paní Tučková a uloží je v kostele.

Zapsala: Hana Tučková

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52