Zápis ze schůze farní rady 20.02.2017

Z Á P I S

ze schůze farní rady dne 20.02.2017

 

Přítomni: Jaroslav Bartošová, Radka Bartošová, Pavel Bartoš, Marie Prajková, Helena Svačinová, Jaroslava Kubíková, Petr Beneš, Josef Tuček, Hana Tučková, p. farář.

Omluveni: Jiří Kubík, Josef Uher

  1. Pan farář seznámil přítomné se změnou termínu 1. svatého přijímání. Rodiče se dohodli, že bude v neděli 28. května 2017.

Dále pan farář – večerní mše svaté od 20. března budou od 18 hodin.

Poděkoval paní Radce Bartošové a pomocníkům za uskutečnění příchodu sv. Mikuláše do kostela a přípravu dárků pro děti.

Dále upozorňuje, že je potřeba dodělat dveře do kostela – ještě jednou natřít a provést izolaci. V současné době jsou tam závěsy, protože mrazy byly velké a tím se zabránilo promrzání.

Kamna, která jsou v kostela umístěna jsou z větší části nefunkční – je třeba je postupně vyměňovat.

Plán – vyměnit hliníkové dráty v el. vedení kostela.

Na adresu farního úřadu chodí různé brožury. Platby za ně jdou z peněz farnosti. Paní Jar. Bartošová si některé projde a zjistí, zda má smysl je odebírat, nebo ne. V případě, že někdo z farníků by měl zájem o odebírání těchto náboženských časopisů, může si je objednat domů.

  1. Skupiny úklidu se dohodly na úklidu fary – 27. března a úklid kostela bude ještě domluven.
  2. Stromy – ořechy ve dvoře – kořeny zdvihají zeď, bylo by dobré je ořezat. Pan farář k tomu dodává, že větve, které přesahovaly zeď byly ořezány a koruny upraveny.
  3. Pavel Bartoš- zde budou osazena okna do otvorů zdi ve dvoře. Pokud se nezřídí místnost, kam se bude ukládat archivní materiál, není možné vyklízet tzv. učebnu ve dvoře, která i s garáží je v havarijním stavu.
  4. Dotaz- zda v rámci úpravy náměstí by nebylo možné provést bezbariérový vstup do kostela a opravu chodníku okolo kostela.
  5. Pan farář žádá o provedení rozpisu na páteční a nedělní křížové cesty. Texty má paní Tučková a uloží je v kostele.

Zapsala: Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz