Zápis ze schůze farní rady dne 10.11.2014

Z Á P I S

z jednání farní rady v Lanžhot ze dne 10.11.2014

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Bartoš Pavel, Michalica František, Bartoš Cyril, Švirga Rostislav, Kořínková Božena, Krásná Jana, Bartošová Božena, Hostinová Věra, Straková Anna, Uhrová Marie, Tučková Hana.

 

 1. Paní Kořínková informuje, že jsou nové lektorky – Aneta Šestáková, Julie Kaňová a Adriana Svačinová, které budou mít čtení pouze v neděli a paní Helena Svačinová, která doplní stávající lektorky.

 

 1. Příprava příchodu sv. Mikuláše do kostela – bude v neděli 7.12. odpoledne v 16 hodin. Od neděle 23.11 budou v kostele pokladničky pro dary na dárky dětem. Sv. Mikuláš a andělíčci jsou zajištěni.

 

 1. Pan farář má dotaz, zda má zajistit papírové lucerničky. Rada dodává, že většina dětí již má svoje lucerničky kovové, takže by to bylo zbytečné. Na první neděli adventní bude scénka s dětmi v kostele.

 

 1. První neděli adventní budou před každou mší sv. svěceny adventní věnce.

 

 1. Příprava vánočních svátků:
 • dětská mše bude na Štědrý den v 15 hodin
 • půlnoční ve 22 hodin
 • Betlémské světlo přinesou skauti
 • na sv. Štěpána bude žehnání koním
 • děkovná mše sv. na Silvestra bude v 16 hodin, večerní adorace od 21 do 22 hodin
 • pobožnost u jesliček – 04.01.2015

 

 1. Paní Krásná navrhuje, aby na jaře roku 2015 byly volby nové farní rady.

 

 1. Příští schůze farní rady bude 19.01.2015.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52