Zápis ze schůze farní rady dne 19.01.2015

Zápis ze schůze farní rady dne 19.01.2015

 

Přítomni:

P. farář, Marie Uhrová, Anna Straková, Věra Hostinová, Božena Bartošová, Jana Krásná, Božena Kořínková, Rostislav Švirga, František Michalica, Pavel Bartoš, Ing. Pavla Tichá, Hana Tučková

 

  1. Pan farář poděkoval za vánoční výzdobu. Přednesl připomínku farníků- dát Jezulátko na hlavní oltář včetně modrých světýlek. Upozornil. Že andělíček u betlému má nalomené křídlo, je třeba to opravit.

Dále poděkoval za Tříkrálovou sbírku a koncert Charvatčanů, který měl u návštěvníků velký úspěch.

 

  1. Postní doba začíná Popeleční středou 18.2.

 

  1. Bylo posouzeno zateplení našeho kostela. Dvě firmy provedly prohlídku. Jedna ocenila zateplení na 270 tis Kč, druhá zatím nabídku nepředložila.

 

  1. Probíhá příprava na biřmování, které bude asi na jaře r. 2016.

 

  1. Pí Kořínková – je opět problém s lektorkama. Další dvě lektorky nechodí číst, neboť údajně na mších v neděli v 8 hodin vznikají neshody. Paní Kořínková navrhuje schůzku lektorek, kde by se řešila otázka čtení epištoly. Paní Uhrová k tomu dodává, že problémy jsou při náhradním čtení.

 

  1. Členové farní rady navrhují provést nové volby farní rady. Budou vytvořeny formuláře, do kterých farníci napíší jména těch, kdo by měl být ve farní radě. Potom se z těchto návrhů vezmou ti, kteří budou mít nejvíc hlasů a budou souhlasit s kandidaturou a vytvoří se kandidátka, za které zase farníci zvolí farní radu. Formuláře připraví pí Tučková. Volby by mely být na jaře letošního roku.

 

 

Zapsala Hana Tučková

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

Vzhledem k přesunu ČR do 5. stupně PES od 27.12.2020 budou všechny bohoslužby opět jen online.

 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS PŘÍCHÁZÍ ONLINE

Pandemie koronaviru covid-19 a s tím související přijatá opatření posouvají TKS do online prostoru. Aktuální opatření protiepidemického systému (PES) nedovolují uskutečnit "koledu" v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Proto máte možnost se v době 1.-24.1.2021 zapojit do "virtuální" sbírky. 

Podpořit TKS můžete zde. Děkujeme!

ONLINE KASIČKA

INFORMACE O SBÍRCE V BRNĚNSKÉ DIECÉZI

MOTIVAČNÍ VIDEO K LETOŠNÍ SBÍRCE

 
 
FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
 
 
 

MODLITBY