Zápis ze schůze farní rady dne 19.01.2015

Zápis ze schůze farní rady dne 19.01.2015

 

Přítomni:

P. farář, Marie Uhrová, Anna Straková, Věra Hostinová, Božena Bartošová, Jana Krásná, Božena Kořínková, Rostislav Švirga, František Michalica, Pavel Bartoš, Ing. Pavla Tichá, Hana Tučková

 

  1. Pan farář poděkoval za vánoční výzdobu. Přednesl připomínku farníků- dát Jezulátko na hlavní oltář včetně modrých světýlek. Upozornil. Že andělíček u betlému má nalomené křídlo, je třeba to opravit.

Dále poděkoval za Tříkrálovou sbírku a koncert Charvatčanů, který měl u návštěvníků velký úspěch.

 

  1. Postní doba začíná Popeleční středou 18.2.

 

  1. Bylo posouzeno zateplení našeho kostela. Dvě firmy provedly prohlídku. Jedna ocenila zateplení na 270 tis Kč, druhá zatím nabídku nepředložila.

 

  1. Probíhá příprava na biřmování, které bude asi na jaře r. 2016.

 

  1. Pí Kořínková – je opět problém s lektorkama. Další dvě lektorky nechodí číst, neboť údajně na mších v neděli v 8 hodin vznikají neshody. Paní Kořínková navrhuje schůzku lektorek, kde by se řešila otázka čtení epištoly. Paní Uhrová k tomu dodává, že problémy jsou při náhradním čtení.

 

  1. Členové farní rady navrhují provést nové volby farní rady. Budou vytvořeny formuláře, do kterých farníci napíší jména těch, kdo by měl být ve farní radě. Potom se z těchto návrhů vezmou ti, kteří budou mít nejvíc hlasů a budou souhlasit s kandidaturou a vytvoří se kandidátka, za které zase farníci zvolí farní radu. Formuláře připraví pí Tučková. Volby by mely být na jaře letošního roku.

 

 

Zapsala Hana Tučková

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52