Zápis ze schůze farní rady dne 27.04.2015

Zápis ze schůze farní rady konané dne 27.04.2015

 

Přítomni: Bartoš Pavel, Bartoš Cyril, Hostinová Věra, Kořínková Božena, Krásná Jana, Michalica František, Bartošová Božena, Tichá Pavla, Straková Anna, Uhrová Marie, Tučková Hana.

 

  1. Byl zhodnocen průběh velikonočních svátků – vše proběhlo v pořádku.

 

  1. Příprava Božího těla 7. června– bude jedna mše sv. a zastavení u 4 oltářů. První oltář bude v kostele, další u Prajkových, Uhrových a pod lípou na Náměstí.

 

  1. Ve květnu měl pan farář naplánovanou dovolenou od 10 do 24, včetně neděle 17.5.. Ještě neví, zda po všechny dny bude mimo farnost, ale 17. května zde bude on, nebo zastupující farář.

 

  1. Pronájem vyhlídky na věži kostela – bude potřeba udělat revizi nouzového osvětlení. Toto vždy dělá firma Elek Bartoš.

 

  1. 13. května bude v Žarošicích slavná pouť. Pokud bude zájem lidí, objedná se autobus.

 

  1. 5. července je v Mikulčicích hlavní pouť – také zde se může objednat autobus.

 

  1. Tábor pro děti bude ve dnech 27. – 31. července ve farnosti Dřevohostice.

 

  1. Byly otevřeny krabičky s návrhy farníků do farní rady. Z těchto návrhů bude vytvořena kandidátní listina pro volby.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

AKTUALITY

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ 2022/2023

DALŠÍ DŮLEŽITÉ INFORMACE NAJDETE I WEBU

www.farnosttvrdonice.cz