Zápis ze schůze farní rady dne 27.04.2015

Zápis ze schůze farní rady konané dne 27.04.2015

 

Přítomni: Bartoš Pavel, Bartoš Cyril, Hostinová Věra, Kořínková Božena, Krásná Jana, Michalica František, Bartošová Božena, Tichá Pavla, Straková Anna, Uhrová Marie, Tučková Hana.

 

  1. Byl zhodnocen průběh velikonočních svátků – vše proběhlo v pořádku.

 

  1. Příprava Božího těla 7. června– bude jedna mše sv. a zastavení u 4 oltářů. První oltář bude v kostele, další u Prajkových, Uhrových a pod lípou na Náměstí.

 

  1. Ve květnu měl pan farář naplánovanou dovolenou od 10 do 24, včetně neděle 17.5.. Ještě neví, zda po všechny dny bude mimo farnost, ale 17. května zde bude on, nebo zastupující farář.

 

  1. Pronájem vyhlídky na věži kostela – bude potřeba udělat revizi nouzového osvětlení. Toto vždy dělá firma Elek Bartoš.

 

  1. 13. května bude v Žarošicích slavná pouť. Pokud bude zájem lidí, objedná se autobus.

 

  1. 5. července je v Mikulčicích hlavní pouť – také zde se může objednat autobus.

 

  1. Tábor pro děti bude ve dnech 27. – 31. července ve farnosti Dřevohostice.

 

  1. Byly otevřeny krabičky s návrhy farníků do farní rady. Z těchto návrhů bude vytvořena kandidátní listina pro volby.

 

 

Zapsala: Hana Tučková

DŮLEŽITÉ INFORMACE A AKTUALITY

Vzhledem k přesunu ČR do 5. stupně PES od 27.12.2020 budou všechny bohoslužby opět jen online.

 
 
 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2021

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA LETOS PŘÍCHÁZÍ ONLINE

Pandemie koronaviru covid-19 a s tím související přijatá opatření posouvají TKS do online prostoru. Aktuální opatření protiepidemického systému (PES) nedovolují uskutečnit "koledu" v její tradiční podobě a vyjít do ulic. Proto máte možnost se v době 1.-24.1.2021 zapojit do "virtuální" sbírky. 

Podpořit TKS můžete zde. Děkujeme!

ONLINE KASIČKA

INFORMACE O SBÍRCE V BRNĚNSKÉ DIECÉZI

MOTIVAČNÍ VIDEO K LETOŠNÍ SBÍRCE

 
 
FINANČNÍ PODPORA FARNOSTI
 
 
 

MODLITBY