Zápis ze schůze farní rady dne 31.03.2014

Z Á P I S

ze schůze farní rady konané dne 31.03.2014

 

Přítomni: P. Josef Chyba, Pavel Bartoš, Jana Krásná, Božena Kořínková, Marie Uhrová, František Michalica, Božena Bartošová, Anna Straková, Hana Tučková

 

Omluveni: Věra Hostinová, Rostislav Švirga, Cyril Bartoš, Petr Uher

 

  1. Pan farář poděkoval za tzv. předúklid v kostele i na faře. Pan Kříž ometl prach a pavučiny ve výškách v kostele, aby se již neprášilo na vyleštěné věci. Velký úklid kostela i fary si rozdělí úklidové skupiny, ale mohou se přidat i další ochotné ženy.

 

  1. Pan farář informuje, že v letošním roce si připomeneme vypuknutí 1. světové války. Otec biskup vyzval, aby se toto výročí vhodně vzpomnělo i ve farnostech. Přesné datum připadá na 28.06.. Pan farář navrhuje mimo mše svaté za padlé v 1. světové válce  s připomenutím jmen těchto občanů ještě se připojit k pietní akci v obci. Paní Božena Bartošová – zatím není žádná akce naplánovaná, ale na schůzi kulturní komise se toto projedná a pak dá panu faráři vědět.

 

  1. Velikonoční svátky:
  • květná neděle – barva červená, ozdobit velký kříž květinami, kočičky zajistila p. Tučková
  • Zelený čtvrtek – Boží hrob nachystá p. Tučková. Paní Kořínková zajistí květiny
  • Velký pátek – adorace v 15 hodin nebude, budou až v 18,30 hodin obřady
  • Bílá  sobota – jsou 3 čtení ze Starého zákona a 1 z Nového zákona – lektoři jsou rozepsáni, obřady a následná mše svatá začne ve 20.30 hodin. Ráno v 7.30 hodin budou v kostele ranní modlitby a celý den bude otevřený kostel.
  • Neděle – budou se žehnat pokrmy
  • V pondělí bude jedna mše svatá v 8.30 hodin.

 

  1. Od úterý 22. dubna až do 30. dubna bude pan farář na pouti v Lurdech. V neděli 27.4. bude jedna mše svatá v 8 hodin – zástup je zajištěn panem farářem z Tvrdonic.

 

 

Příští schůze farní rady bude v pondělí 9.6.

 

Zapsala: Hana Tučková

 

POŘAD BOHOSLUŽEB - LANŽHOT

Rok 2019
Leden 01 02 03 04 05
Únor 0 6 07 08 0 9
Březen 10 11 1 2  13  
Duben 14
 
15 16 17
Květen 18 19 20 21 22
Červen 23 24 25 26
Červenec 27 28 29 30 31
Srpen 32 33 34 35
Září 36 37 38  39    
Říjen 40  41 42
 
43 44
Listopad 45 46 47 48  
Prosinec 49 50 51 52