Zápis ze setkání farní rady ze dne 14. května 2012

 

DŮLEŽITÉ INFORMACE